Ebers vattentorn – Storbritannien

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2023

Många städer i den industriella revolutionens Storbritannien växte sig mycket stora, en expansion som krävde storskalig vattenförsörjning. Om det då inte fanns några bra vattentäkter i närområdet fick man söka sig längre bort. Liverpool fick då ta sitt vatten från den 13 mil bort belägna Lake Vyrnwy i Wales.

I förstaden Runcorn, uppströms Liverpool och söder om floden Mersey, byggdes 1888-92 som en del av ledningen, ett vattentorn i röd sandsten, 30 m högt med en diameter på 25 m och med en reservoar i gjutjärn på 3 000 m3. Det är ritat av George F. Deacon och har en fris med latinsk inskription.

Publicerad 2023-05-31

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2023.

Se även:   Water Towers: Region North West England > Runcorn


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2017

Great Western Railway är en legendarisk järnväg i England. Den hade trafik från Paddington station i London och västerut. Chefsingenjör var den berömde Isambard Kingdom Brunel, som valde spårvidden 2 134 mm, en spårvidd som dock senare fick ändras till vår normalspårvidd 1 435 mm.

I Southall, 15 km väster om Paddington, byggde järnvägen 1895 genom Hanson Brothers ett oktagonalt, 32 meter högt vattentorn med krenelering, känt som Southall’s ’castle’, där loken kunde tanka vatten fram till 1968. Det gamla viktorianska vattentornet blev 1983 ombyggt till en- och tvårums hyreslägenheter.

Publicerad 2017-11-08

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2017.

Se även:  Water Towers: Region Greater London > Southall


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2012

Vatten som vatten, var kanske tanken när ett kanalbolag i England 1811 bildade ett vattenverksbolag, Grand Junction Waterworks Company, i en tid då vattenförsörjningen i London sköttes av privata bolag. 1838 byggde de en pumpstation i västra London, Kew Bridge Pumping Station.

Med hjälp av ångmaskiner pumpades vatten från Themsen till långsamfilter och sedan ut på nätet. Här byggdes också 1867 ett 61 meter högt ståndrör. Dessa kallas ibland vattentorn i den anglosachsiska världen. Pumpstationsdriften upphörde 1944, och sedan 1973 är här ett museum, med ångdrift varje veckoslut.

Publicerad 2012-08-29

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2012.

Se även:   Water Towers: Great London > Gunnersbury


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2010

Pelare eller strävor som bär upp ett vattentorn skall inte bara på ett säkert sätt fylla sin funktion, utan skall också visuellt övertyga betraktaren om det. Betongvattentornet i Trent Park i Cockfosters i norra London gör förhoppningsvis detta. Byggherre var dåvarande Lee Valley Water Company, med cheferna J.W. Milne och E.H. Riley.

De raka strävorna bildar ett effektfullt flätat hyperboliskt gallerverk, där varje sträva lutar 120° mot markplanet. Tornet, där det en tid fanns planer på att ha restaurang överst, är från 1968 och har en reservoar på 1 130 m³. Det ägs i dag av Veolia Water UK.

Publicerad 2010-04-28

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2010.

Se även:   Water Towers: Greater London > Cockfosters


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2009

Den som vill leva ett högt liv, har nu chansen att göra det i London. Här kan man idag köpa ett viktorianskt ombyggt vattentorn på forna Brook Hospital, söder om Greenwich till ett pris på 15-20 miljoner kronor. Att leva högt är inte billigt. Då får man en bostad på 330 m², som förutom vattentornet även inkluderar en marknära tillbyggnad i två våningar.

I tornets nio våningar finns de resterande rummen, ett per plan och med minimala fönster. Dessbättre finns det hiss och trappor, även om dessa tar halva ytan. Allra överst finns ett rum med utsikt över hela London. Det är kanske en obetalbar utsikt?

Publicerad 2009-02-11

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2009.

Se även:   Water Towers: Greater London > Shooter’s Hill


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2004

Den rotationssymmetriska formen kring en vertikal axel är en mycket vanlig utformning av vattentornens reservoardel, och det finns goda skäl till att många torn har fått denna form. Ett vattentorn som definitivt inte hör till denna kategori, fanns 1983 på ett av Europas största avloppsreningsverk – Beckton Sewage Treatment Plant i östra London, Storbritannien.

Detta betongvattentorn avvek radikalt från den rotationssymmetriska formen, men torde ha varit enklare att formsätta. Becktonverkets ägare, Thames Water har dessvärre inga uppgifter om tekniska data eller om arkitekten.

Publicerad 2004-04-28

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2004.

Se även: Water Towers: Greater London > Newham


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2001

Det pågår en strid om ett viktorianskt vattentorn i den engelska staden Colchester, en stad grundad av romarna och som ligger några mil nordöst om London i grevskapet Essex. Den grupp som vill bevara vattentornet i dess ursprungliga skickelse, kallar sin kampanj ”Save Jumbo for Colchester”.

Namnet Jumbo fick tornet redan vid sin tillblivelse 1883, där förebilden var en elefant på London Zoo. Det 40 meter höga tornet, som står stadigt på fyra ben med en femte central lem för kommunikation, är murat med 1,2 miljoner tegelstenar och bär upp en reservoar i gjutjärn på 1.000 m³. Vattentornet, som på sin tid kostade 11 000 £ att bygga, togs ur drift 1987 för att därefter säljas till nya exploatörer för 100 000 £.

Striden står nu mellan ägare som önskar en kommersiell ombyggnad och en kampanjgrupp som önskar att tornet blir tillgängligt för allmänheten samt får en funktion värdigt detta kulturarv. Tornbilden togs 1983, skribenten då ovetande om tornet det året firade 100 år.

Publicerad 2001-08-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2001.

Se även: Water Towers: Essex > Colchester