Originalpublicering 2014-05-01

av Eber Ohlsson


Det gamla vattenverket låg mycket nära den Baltiska utställningen, här under uppbyggnad.

Utgifterna för att anordna Baltiska utställningen i Malmö 1914 var 4.264.110 kronor, vilket enligt SCB:s omräkningstabell skulle bli 194 miljoner i 2014 års värde.

Även om det finns andra parametrar med omräkningstabeller som skulle ge betydligt högre värde, så ger ovanstående beräkning dock en storleksförståelse.

Givetvis försökte utställningsstyrelsen begränsa utgifterna, som exempelvis att begära fraktfrihet för föremål som befordrades till och från utställningen, vilket också beviljades hos SJ men även hos många enskilda järnvägar. Styrelsen lyckades även utverka fribiljetter på statens järnvägar för sina resor.

Det är intressant att jämföra beviljandet av fri frakt med frågan om fritt vatten, som också styrelsen önskade sig. Detta senare önskemål fick inte en lika positiv behandling. Stadens drätselkammare svarade på denna hemställan med att förklara att vattenledningsverket numera var ett ekonomiskt verk, där vatten inte i något fall levererades kostnadsfritt.

Allt det vatten som vattenledningsverket lämnade för utställningens eget behov, såsom vattning av plantor och gångar, dryck, eldsläckning mm, men även det vatten som behövdes för Pildammarnas påspädning skulle debiteras utställningen till vattenverkets självkostnadspris – 13 öre/m³.

Det fanns dock en möjlighet att slippa betala – om utställningen gick med förlust. Men då utställningens räkenskaper kom att visa svarta siffor, blev vattnet alltså debiterat.