VA-verket på Hjälmarekajen och i Kretsloppet

Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 39 (1994-08-10)

av Eber Ohlsson


Malmöfestivalen expanderar. I år ingår Hjälmarekajen i festivalområdet. Här kommer du bland annat att finna Miljöutställningen Kretsloppet. VA-verket har givetvis en monter/tält på Kretsloppet. Vi är ändock i branschen för jordens äldsta fungerande kretslopp. Vattenkretsloppet. Det gemensamma rubriken för vår monter är:

Bara vatten…

Under denna rubrik har vi valt att koncentrera oss på några få budskap om vatten och vår verksamhet.
• Bildkavalkad med rubriken: Människorna bakom vattnet. Den visar medarbetare på VA-verket, vilka ser till att det finns vatten i kranen, och att någon tar hand om avloppet.
• Info om livsmedlet vatten (Varudeklaration Vatten)
• Info om att VA-verket är ett miljöföretag. Info om vad man inte får hälla ut i avloppet.
• TV+video som kontinuerligt visar kortversion av Skurt-programmet om vatten- o avlopp.
• Servering av kallt vatten genom en dricksvattenkylare som vi fått låna av Fontana AB, Landskrona.
• 151 läskbackar staplade 9½ backar hög, illustrerande 1 m³ vatten, den mängd vi levererar varje sekund till Malmöborna dygnet runt året om.
• Cykelpumpning. Tävling på två cyklar som är kopplade till pumpar och där det gäller att snabbast pumpa upp 15 liter i ett plexi­glasrör. Samtidigt är det en illustration till vilken kostnad VA-verket levererar vårt vatten. Den vattenmängd de tävlande med svettpärlor i pannan pumpar, levererar vi till en kostnad av ca 10 öre, och då levererar vi vattnet i lägenheten. Bulltofta vattenverk har byggt den sinnrika apparaturen.

Efterskrift. Publicerat 2021:

Människorna bakom vattnet.

Vatten är anonymt, men det krävs människor för att det skall komma vatten i kranen eller att det använda vattnet tas om hand på ett bra sätt. Nedanstående kavalkad, med bilder som Tilla Larsson tog för utställningen Miljöutställningen Kretsloppet på Hjälmarekajen 1994, visar några av alla de VA-verkets medarbetare som ser till att allt funkar.

Lars Persson
Sune Winckler
Stefan Lundström
Ulf Jensen
Jörgen Jensen
Helge Haltnes
Emil Nilsson
Marcus Malmström
Majvi Klausen
Anders Joakim Sjöstrand
Kjell Andersson
Håkan Nilsson
Ingrid Christiansson
Börje Rasmusson
Monica Rosberg
Lars Larsson
Hans-Erik Carlsson
Bengt “Nebbe” Nerbring

Och en ung konsument…

Karl.

Cykelpumptävlingen Trampa vatten

Utmana någon.
Vem pumpar snabbast 15 liter vatten?
Vi ger startsignal och sedan trampar du på cykeln.
När Du pumpat 15 liter vatten lyser lampan och Du har gått i mål.

VA-verket levererar i Din bostad en motsvarande mängd härligt kallt vatten
till ett pris av ca 10 öre.

VA-verket levererar 1 000 liter vatten till Malmöborna
– varje sekund.

Lars Persson och Tilla Larsson testar utrustningen för Cykelpumptävlingen Trampa vatten.

1 000 liter vatten

1 000 liter vatten är den mängd VA-verket levererar till Malmöborna varje sekund året om. För illustrera detta var planen att stapla fem gamla badkar ovanpå varandra, då ett badkar rymmer ca 200 liter vatten. Gamla badkar fanns ofta på betesmarker till gagn för kor och hästar, men gamla badkar hade blivit så populära att de inte längre fanns hos skrothandlarna. Därför fick vi använda ett substitut, stapla 151 läskbackar, lånade av Pripps och Spendrups. De flaskor som skulle ha funnits i läskbackarna skulle bli ca 1 000 liter vatten.

151 läskbackar för att illustrera 1 000 liter vatten, den mängd VA-verket levererar till Malmöborna varje sekund året om. På en stolpe bredvid finns överst en vattendroppe, en rest från gamla Gatukontorets ljusskylt på Torpgatan, representerande Gatukontorets VA-del.
Läs om Gatukontorets logga i artikeln Fyrklöver.

Vad kostar vattnet?

Flaskvatten
10 kr/liter och Du får själv bära hem det.

Kranvatten
1 öre/liter och det levereras i Ditt hem.

Ljusskylt ovanför entrén till Gatukontoret på Torpgatan.