Botildenborgs vattentorn
Bulltofta vattenverk
Grevie vattenverk
Katrintorps vattenverk
Rosendals avloppspumpstation
Stortorget
Södervärns vattentorn
Vombs vattenverk

Botildenborgs vattentorn

Vy 1959-06-02.

Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk – maskinhus (1879-1909).
Bulltofta vattenverk – maskinhus (1909-).
Bulltofta vattenverk – maskinhallsinteriör (tidigt 1900-tal).
Bulltofta vattenverk – maskinhallsinteriör före 1932.
Bulltofta vattenverk – järnfilter (tidigt 1900-tal).
Bulltofta vattenverk – reservdamm.

Grevie vattenverk

Pumpstationen.
Borrning av brunn nr 2 (fr v: Berglund, Jerdén och maskinist).
Brunnsborrning.
Brunnsborrning vid Torreberga.
Brunnsborrning.
Formsättning.

Katrinetorps vattenverk

Click to Enlarge
Arbetet med Katrinetorps vattenverk 1947.
Click to Enlarge
Provisorium februari 1947.
Click to Enlarge
Provisorisk pumpning februari 1947.

Rosendals avloppspumpstation

Avloppspumpstationen.
Personalbostäder den 6 augusti 1958, numera rivna för motorvägsbygget.
Personalbostäder den 6 augusti 1958, numera rivna för motorvägsbygget.

Stortorget

Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.

Södervärns vattentorn

Vy från söder 1959-06-02.

Vombs vattenverk

Ingenjören på Malmö stads vatten- och avloppsverk, Stig Göransson (senare Ekenstierna) tog 1953 några bilder i Vomb. Brittmari Ekenstierna har överlämnat dessa bilder till mig, vilka nu publiceras här. /Eber Ohlsson

Från Årsberättelsen 1952:
Rörmaterial till intagsledningen har levererats av AB Armerade Trärör. Ledningsdimensionen är 900 mm och längden 300 m.
Slampumpverket har försetts med överbyggnad av tegel. De till anläggningarna hörande två pumpaggregaten har levererats och installerats av Elektriska AB Skandia. Den elektriska installationen har utförts av Asea.

Från Årsberättelsen 1953:
I början av augusti avslutades det av AB Armerad Betong förra året påbörjade byggnadsarbetet för infiltrationspumpverk med intagsledning.


Jämför bilder med från 2012: Studiebesök i Vomb 2012.

Driftingenjör Lennart “Lille-Lasse” Larsson (till väster) framför en Citroën B15 samtalande med schaktmästare Tage Leo.
Driftingenjör Lennart “Lille-Lasse” Larsson framför järnfilter 1.
Slampumpverket framför mjukgörningsförsöksanläggningen till vänster (se Mjukt vatten).
Intagspumpverk och intagsledning under vardande.
Intagspumpverk och intagsledning under vardande.
Intagspumpverk.
Intagspumpverk.
Intagspumpverk.
Intagspumpverk.
Ingenjör Stig Göransson (till höger) kontrollerar konstruktionen av intagsledningen.
Intagsledningen.
Intagsledningen.