Publicerad i personalbladet Vattenstänk 27 (1993-11-02)

Eber Ohlsson


Att uttrycka sig på “myndighetsspråk” är inte alltid så lätt. Frågan är om det är nödvändigt. Det viktigaste är att det budskap man vill föra fram förstås av mottagaren.

Vi publicerar i all vänlighet ett brev till VA-verket som inte är skrivet på “myndighetsspråk”.