Publicerad i personaltidningen Vattenstänk 112 (1997-04-07)

Eber Ohlsson


Av stadens silhuetter är vattentornen bland de mest kända. De är genom sin resning karakt­eristiska. De kan ses från många väderstreck, eftersom de ofta är byggda på en höjd. Deras silhuett blir därmed än mer markerad.

Arkitekterna som har ritat vattentornen har givetvis tänkt både på gestaltning och silhuett. Dessvärre har det på senare år tillförts element som ger disharmoni för denna gestaltning och som ger tornen en icke önskad silhuett.

Skälet för disharmonin är de för ögat osynliga signaler som genomkorsar stad och land. Mobiltelefonin. Dessa osynliga vågor ger upphov till antenner som i högsta grad är synliga. Och förstör vattentornens silhuett.

I Malmö mest markant för Oxie vattentorn. Vad göra åt detta? Befintliga antenner är väl kontrakterade för lång tid framåt, men bör vi inte sätta en gräns för ytterligare tornpåbyggnation? Samt försöka få de befintliga antennerna att bättre harmoniera med tornet i övrigt.

Är detta enbart en fråga för vattentornsdiggare eller är det också en fråga för ett Malmö skönhetsråd?