Vattentorn: Region Midtjylland

Favrskov

Langå, Stationen (railway)

N 55.3859 – E 09.8971

Hedensted

Tørring, Sønderbrogatan/Skovstien

N 55.8487 – E 9.4797

Herning

Herning, Gamle Landevej/Fredhøj Allé

N 54.1407 – E 08.9620

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2006.

Västjylland är ett område i Danmark med mager jordmån, vilket har skapat kärva betingelser för befolkningen. Det har tvingat dem till både sparsamhet och företagssamhet. Likheterna med Småland är påtagliga, både när det gäller ekonomiska och religiösa förhållanden.

Sparsamhetsdygden kom till uttryck 1950, när Herning, metropolen i hedområdet, skulle bygga ett nytt vattentorn, men även en ny kyrka. Besparingspotentialen var påtaglig om vattentorn och kyrktorn kombinerades. Kyrkan Sct Johannes torn, ritat av Øllgaard och Packness, hyser därför idag en vattenreservoar på 400 m³.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Sct Johannes kirke
“…I 1950 skulle man bygge en ny kirke på Fredhøj og et nyt vand­tårn. På god vestjysk maner byggede man et fælles tårn, således at Sct Johannes kirkens tårnøverst rummer 400 m3 vand…”
I anledning af Vandforsyningens 75 årsjubileum.

“…Kirkekomiteen for en kirke i den vestre bydel barsler med en lys ide. Det er jo sparetider,og man er jo vestjyder, derfor fore­­spørg­er man, om den projekterede kirkes tårn ikke kan an­vend­es som vandtårn. Udvalget lader ideen gå videre til ud­tal­else hos ing. Øllgaard. Denne svarer så igen, at det er teknisk muligt…”

“…I slutningen af året havde man forhandlinger med arkitekt Packness, Aalborg, om indretningen af vandtårnet ind­en i kirke­tårn­et. I løbet af foråret 1947 nåede man til enighed om byg­ning­en af vand- och kirketårnet. Ingeniør Øllgaard ud­arbejdede de bæren­de konstruktioner m. v., og arkitekt Packness tog sig af det arki­tekt­oniske islæt…”

“…Ved licita­tionen den 28. oktober 1948 vedtog man at lade entreprenør Klostergård fra Århus fore­stå betonentreprisen…”

“…Fordelingen af udgifterne til vand­tårn­et blev at vandværket be­talte 150.000 kr. plus tekniske in­stal­la­tion­er, resten skulle be­tales af menighedsrådet. Dette var en ord­ning, som alle var til­fredse med. Hvis man byggede et vand­tårn, ville udgifterne blive omkring 190.000 kr. plus de tekniske installationer, jovist, man for­stod at spare på skillingerne herude vestpå. I 1950 kunne vand­tårnet så tages i anvendelse…”
Herning Kommunes Vandforsyning gennem 75 år, 1907-82.


Kommentar
Kombinationen vattentorn och kyrka kan även ses i staden Merseburg, Tyskland. Sixti-Kirche, grundad 1045, blev ruin under trettioåriga kriget. Dess västtorn ombyggdes 1888/89 till vattentorn, men har numera mist denna funktion.

Tour Charlemagne, grundad på 1000-talet och förstörd under franska revolutionen, belägen i staden Tours i Frankrike blev även det ett vattentorn när det 1875 placerades en reservoar på 200 m³ i tornet.

Mer om vattentornet i Merseburg: Wassertürme: Sachsen-Anhalt

Mer om vattentornet i Tours: Châteaux d´eau: Département 37

Merseburg
Tours

Holstebro

Holstebro, Nørrebrogade/Tårnstien/Parkstien

N 56.3705 – E 08.6104


Vinderup, Nørgårdsvej

N 56.4820 – E 8.7816

Horsens

Horsens, Tyrsted, Ørnstrup Møllevej

N 55.8257 – E 9.8414

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/1998.

Ett stålvattentorn som avviker från den normalt standardiserade och helt dominerande rotationssymmetriska formen finner man i den danska staden Horsens. Här, i den södra förstaden Tyrsted, har arkitekt Holger Koch Nielsen skapat ett vattentorn i 206 ton stål med en medveten skulptural form. En hydrauliskt bra form, där man nyttjat stålets fördelar.

På den oktagonala centrumkolonnen och de åtta i solfjädersform placerade sidopelarna återfinns en reservoar, formad som en slipad diamant. Liksom för den betydligt mindre transparenta diamanten, tillför ljuset här plusvärden. Ljusspeglingar och skuggor skiftar med solens gång över himlavalvet på de sexton reservoarsidorna.

Det är inte förvånande att vattentornet fick ”Det Europeiska Stålpriset”, byggåret 1983. Bakom de blåmålade stålytorna ryms 2 000 m³ vatten, och detta till en byggkostnad för hela tornet på 3,6 miljoner danska kronor. Det 28 m höga vattentornet i Östjylland har med rätta fått epitetet ”den blå diamanten”, och nog är det ett vackert smycke i Horsens by.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Horsens, Torsvang, Nygårdsvej

N 55.8522 – E 9.8233


Horsens, Højlundsgade

N 55.8653 – E 9.8616


Brædstrup, Brokhøjvej

N 55.9855 – E 9.6072


Hovedgård, P C Jensensvej

N 55.9464 – E 9.9595

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2014.

Om man säger svampvattentorn, så ser de flesta för sitt inre öga ett vattentorn som Svampen i Örebro eller dess många efterföljare. Dessa torn har också en ideal form, stor volym överst för jämnt vattentryck och liten volym nederst där vattenomsättningen kan vara mindre. En form som blev möjlig att bygga då spännarmering blev en del av konstruktionen.

I danska Hovedgård, ett mindre samhälle mellan Horsens och Aarhus, står ett annorlunda svampvattentorn. Ett enkelt mindre vattentorn från 1930-talet har svampar av alla sorter målade på fasaden. Ett svampställe som det är lätt att finna.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Ikast-Brande

Ikast, Sverigesgade/Finlandsgade

N 56.5466 – E 8.3050


Brande, Blichersvej

N 56.5369 – E 8.3027

Lemvig

Lemvig, Bjergvej

N 56.1389 – E 9.1604


Lemvig, Merkurvej

N 56.1389 – E 9.1604

Randers

Randers, Hobrovej

N 56.4695 – E 10.0185


Randers, Hadsundvej

N 56.4740 – E 10.0429

Ringkøbing-Skjern

Skjern, Stationen (railway)

N 55.9490 – E 8.4909

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2016.

Staden Skjern i danska Västjylland är skapad av järnvägen. Här står sedan 1898 ett 15 m högt vattentorn för ånglokens försörjning. Det är ritat av NPC Holsø, en av Danmarks ledande järnvägsarkitekter. Tornet är byggnadsminne sedan 1981.

Skjern, som ligger i ett frikyrkligt område, var en tid alkoholmässigt torrlagd. Men det fanns ett vattenhål. På stationens servering kunde törsten släckas, men bara om man hade en tågbiljett. Därför såldes det många biljetter till den närmaste stationen, den 4 km bort liggande Tarm. Antalet som konkret reste mellan stationerna var dock betydligt färre.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Vattenståndsvisare.

Silkeborg

Silkeborg, Amaliegade

N 56.1653 – E 9.5497


Silkeborg, Papirfabriken (Hotel Silkeborg)

N 56.1716 – E 9.5556


Vrads, Løvevej

N 56.0394 – E 9.4524

Skanderborg

Stilling, Stationsvej

N 56.0623 – E 9.9868

Skive

Skive, Bakkedraget/Vindevej

N 56.5787 – E 9.0091


Jebjerg, Østergade

N 56.6712 – E 9.0261


Roslev, Gartnervej

N 56.7036 – E 8.9843

Struer

Struer, Tårngade

N 56.4883 – E 8.6041


Struer, Industrivej

N 56.4870 – E 8.5825

Syddjurs

Ryomgård, Stationen (railway)

N 56.3804 – E 10.4996

Viborg

Viborg, Skottenborg

N 56.4535 – E 9.4025


Viborg, Indre Ringvej

N 56.4632 – E 9.4057


Hald Ege, Egeskovvej/Videbechs Alle

N 56.4090 – E 9.3544

Aarhus

Aarhus, Randersvej

N 56.1835 – E 10.1965


Aarhus, Brendstrupvej (tower demolished)

N 56.1772 – E 10.1845

Reservoarvolym: 800 m³
Höjd: 30 m
Byggt år: 1952
Avställt år: 2002
Rivet år: 2003


Aarhus, Bispehavevej

N 56.1698 – E 10.1557


Aarhus, Egebjergvej (tower demolished)

N 56.158 – E 10.114

Reservoarvolym: 1 000 m³
Höjd: 30 m
Byggt år: 1963
Avställt år: 1970
Rivet år: 2002


Aarhus, Ringgadebroen (railway)

N 56.1471 – E 10.1851


Aarhus, Terp Skovvej/Stenhøjsvej

N 56.1260 – E 10.1797


Malling, Rønhøjvej

N 56.0376 – E 10.1957