Originalpublicering 2014-03-31

Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 1988

Huvudartikeln i nr 1/1988 av personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk skulle handla om stadens broar, en artikel som chefen för Malmö gatukontors brobyrå, Sven Forssman skulle skriva och där skribenten skulle fotografera lämpliga objekt.

Stadens kända och fotogena broar blev därför först fotograferade. Men även Sven skulle finnas med på bild. Varför inte Sven framför Klaffbron? Skribenten hade här en vild bildidé om att Sven skulle stå och stötta upp Klaffbrons motvikt.

Det var en idé Sven var positiv till och han lovade att fixa brolyftet. Som redaktör för tidningen var bildidén också att denna bild skulle pryda tidningens omslag med rubriken ”Sven Forssman håller i broarna!”.

Fotovinklar vid Klaffbron blev rekognoserade. När detta var gjort åkte Sven och skribenten till bron. Där var Sven beredd på att gå ut i körbanan för att till synes lyfta motvikten.

När bron lyfte och motvikten gick ner, uppstod en komplikation fotografen hade missat. Vägbommarna gick också samtidigt ner.

En självklarhet, men då bron inte var lyft vid rekognoseringen hade denna detalj missats, vilket resulterade i att bommarna dessväre kom att delvis skymma Sven.

Den roliga bilden blev inte lika lyckad som planerat, men det avhjälptes på tidningsomslaget med att fälla in en annan bild av Sven framför bron. Men det gäller att inte bomma bommarna.

Sven Forssman fångar upp motviktens 350 ton med blicken.