Château d’eau: Région Pays de la Loire

Département 44

Nantes, Avenue du Bout des Landes

N 47.2639 – W 1.5809


Nantes, Chemin du Champ Lucet

N 47.2197 – W 1.5991


Nantes, Chemin du Champ Lucet

N 47.2196 – W 1.5997

Département 72

Le Mans, Rue des Fontenelles

N 48.0193 – E 0.2184


Le Mans, Rue de l’Angevinière

N 47.9810 – E 0.1717


Le Mans, Avenue Pierre Piffault (Renault)

N 47.9791 – E 0.1800

Département 85

Belleville-sur-Vie, Les Prés Hauts

N 46.7730 – W 1.4296


Luçon, Avenue du President Wilson

N 47.4583 – W 1.1658

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 1/2018.

Hästar behöver dricka mycket vatten. Det kan diskuteras om det var detta eller för att tillgodose det allmänna samhällsbehovet av vatten som gjorde att man byggde ett vattentorn i staden Luçon, när den franska staten 1910 beslöt att där upprätta ett kavalleriregemente. Tornet, som byggdes 1912-13, ritades av arkitekt J Bardin.

Jugendtornet i armerad betong och med keramiska detaljer rymde 500 m³ vatten. Bristande underhåll efter det att det blev avställt 1961 gjorde att tornet till sist rivningshotades. 1992 räddades det dock och en studie 1996 visade på hur tornet kunde återanvändas.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.