Billund

Grindsted, Banegårdsvej

N 55.7578 – E 8.9316

Esbjerg

Esbjerg, Havnegade

N 55.4645 – E 08.4499

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 1/2002.

Att illustrera margarinpaket med vattentorn är inte vanligt, men har använts av Esbjerg Maragarinefabrik. Det är ett grepp som är förståeligt, eftersom ett varumärke skall vara särpräglat och därtill kopplat till positiva värden. Vad kan då vara mera lämpligt än ett magnifikt vattentorn och därtill den danska stadens kännetecken.

Arkitekt för det sedan 1897 på en kulle, tillika bronsåldershög, stående västjylländska tornet, med sina karakteristiska tureller, var Christian Hjerrild Clausen. Han har med stor sannolikhet haft det medeltida Haus Nassau i Nürnberg som förebild. Tornets cylindriska reservoar rymde endast 130 m³, vilket tidigt blev för lite i den expansiva exporthamnstaden.

Det sedan länge avställda tornet, fick för tio år sedan en gedigen upprustning, och hyser idag sommarutställningar med tornutsikt. Det byggnadsminneförklarade tornet med egen förening har nu, skulle man kunna säga, hamnat i smöret.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Esbjerg, Haraldsgade (railway)

N 55.4742 – E 8.4620


Ribe, Dagmarsgade

N 55.3276 – E 08.7635


Ribe, Tangevej

N 55.3279 – E 08.7717


Bramming, Thues Vej

N 55.4645 – E 08.6998

Fredericia

Fredericia, Prins Georgs Bastion

N 55.5686 – E 9.7539

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 4/2000.

Förvara och försvara. Det är ord som kan användas om vattentornet i den jylländska staden Fredericia. Staden, som 350-årjubilerar i år, är en av Nordens bäst bevarade fästningsstäder. På krönet av en av bastionerna, Prins Georgs Bastion, står det vita vattentornet sedan 1909, samma år som fästningen Fredericia blev nedlagd.

Tornet är 16 meter högt och har överst en krenelering som alluderar till ett medeltida försvarstorn. Det var entreprenör Gudnitz från Köpenhamn som för 24 500 danska kronor byggde vattentornet i armerad betong.

Ovanför reservoaren på 440 m³ finns det ett utsiktsplan, som är öppet för allmänheten under sommarhalvåret. Härifrån är det en strålande utsikt över danska vatten, inte minst Lilla Bält. Så tornet försvarar sin plats.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Fredericia, Kaltoftevej

N 55.5808 – E 9.7724


Fredericia, Indre Ringvej (railway)

N 55.5701 – E 9.7413

Haderslev

Haderslev, Langkær

N 55.2173 – E 09.4719

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2008.

En skål som öppnar sig mot himlen kan både symbolisera att vi tacksamt tar emot den uppifrån kommande livgivande vätskan, och att denna vätska bärs fram till medborgarna. Ett vattnets skafferi, som alltid står till disposition med kvalitetsvaror. I Haderslev, en stad i danska Sønderjylland byggdes 1991-92 ett betongvattentorn som i högsta grad visualiserar detta.

Arkitekt Wolfgang Kleemann har här format vattentornet som en skål, stående på två skivor. Tornet med en diameter på 32 m och en höjd på 18 m, har fått volymen 3 300 m³. Det blev ett torn med enkla och klara linjer. Skål för vattnet.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Haderslev, Omkørselsvejen/Christian X’s Vej

N 55.2662 – E 09.4934


Haderslev, Marielystvej

N 55.2570 – E 09.4946

Reservoarvolym: 250 m³
Färdigt år: 1924/25
Projektör: Arkitekt Peder Gram

Reservoarvolym: 250 m³
Färdigt år: 1924/25
Projektör: Arkitekt Peder Gram


Gram, Tårnvej

N 55.2900 – E 09.0530

Kerteminde

Kerteminde, Odensevej/Enggade

N 55.4448 – E 10.6584

Kolding

Kolding, Gøhlmannsvej

N 55.4994 – E 09.4609


Kolding, Sjællandsvej/Bornholmsvej (Vandtårn Øst)

N 55.5064 – E 09.4663

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2009.

Det är lätt hänt att när framtiden ser ljus ut, kosta på en nybyggnad mer än vad som vad som skulle ha gjorts i en kärv tid. Det nya vattentornet skall kanske glänsa lite mer än grannkommunens torn. När den jylländska staden Kolding på 1960-talet skulle bygga ett nytt vattentorn i stadens östra del, var Danmark inne i en sådan ljus period.

Koldings nya vattentorn, som stod klart 1967, fick trots att det blev dyrare, ett utvändigt stålskelett beklätt med lätta metallplattor. Det var arkitekt Henning Noes-Pedersen som ritade det 42 meter höga tornet med volymen 750 m³. Det blev ett glänsande torn.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Kolding, Mosevej

N 55.4729 – E 09.4668


Kolding, Seest, Holbergsvej (tower demolished)

N 55.4858 – E 09.4485

Höjd: 18 m
Byggt år: 1922
Rivet år: 2008


Lunderskov, Stationen (railway)(tower demolished)

N 55.4803 – E 09.3049

Langeland

Rudkøbing, Spodsbjergvej

N 54.9355 – E 10.7272

Middelfart

Middelfart, Brovejen/Teglgårdsvej

N 55.5013 – E 09.7232


Nørre Aaby, Østergade

N 55.4622 – E 09.8834


Strib, Tårnvej

N 55.5415 – E 09.7673

Nordfyn

Bogense, Teglgårdsvej

N 55.5670 – E 10.0904

Nyborg

Nyborg, Nyborg Fæstning

N 55.3143 – E 10.7846

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2018.

Det är många parametrar som påverkar valet av plats när ett vattentorn skall byggas. En sådan är om det redan finns högt belägen mark nära förbrukarna, för i så fall minskar byggkostnaden, liksom om marken redan är i offentlig ägo. Därför finner man också flera vattentorn på fortifikatorisk mark.

En dylik höjd är Dronningens bastion i staden Nyborgs renässansförsvarsanläggning. Här på den danska ön Fyns östkust byggdes därför 1899 ett vattentorn i tegel, knappt 23 m högt och ritat av arkitekt Emil Swanenflügel. Vattentornet, med en fasadvattenståndsvisare, är sedan 1997 byggnadsminne.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Sign close to the water tower.

Dronningens Bastion

Bastionen.
Dronningens Bastion er den bedst bevarede af de tre store bastioner fra 1600-årene.
Man kan endnu klart fornemme bastionens kantede form og dens fremskudte placering i forhold til de tilstødende volde.

Ammunitionsdepot og “kartoffelkælder”.
Af sikerhedsmæssige grunde var der indrettet depoter til ammunition flere steder indenfor Nyborg Fæstning. Ammonitionsdepotet i Dronningens Bastion er bevaret.
Efter fæstningens nedlæggelse, blev den frostfrie kælder anvendt til andre formål.
Lokalt omtales den ofte som “Kartoffelkælderen”. Den gamle ammunitionsdepot er restaureret i 2002 og åbent for publikum ved særlige lejlig­heder.

Byens vandforsyning.
Dronningens Bastion blev et led i byens vandforsyning fra 1876 til 1973. Den første vandbeholder blev nedgravet helt ude i spidsen på den høje bastion.
I 1899 blev vandtårnet bygget og jordhøjen over vandbeholderen blev indrettet som udsigtshøj med trappe og bænk.

Restaureringen
Den ældste, nedgravede vandbeholder fra 1876 blev fjernet sidst i 1990´erne som led i restaureringen af denne bastion.
Det var nødvendigt for at kunne genskabe de gamle kanonstillinger i spids­en af bastionen.
I løbet af de kommende år er det planen at indrette det gamle vandtårn fra 1899, så det kan bruges som udsigtstårn.

THE QUEEN´S BASTION
This bastion is the best preserved of the three large bastions of the late 17th century, and one of its original ammunition depots has been preserved. During the years 1876-1899 an old cistern at the top of the bastion formed part of Nyborg´s water supply. The cistern has been removed, and the tall water tower from 1899 will be converted into an observation tower.

DIE BASTION DER KÖNIGIN.
In der Bastion sieht man immer noch einen der alten Munitionsbunker. In 1876 wurde an der spitze der hohen Bastion ein Behälter für die wasserversorgung der Stadt eingegraben. Dieser ist nun entfernt worden, und es ist geplant das grosse Wasserturm von 1899 als Aussichtsturm einzurichten.

Odense

Odense, Dalumgårds Allé

N 55.3626 – E 10.3688


Odense, Grønløkkevej (former slaughterhouse)

N 55.3985 – E 10.3668

Svendborg

Svendborg, Belvedere/Ovinehøj Sti

N 55.0639 – E 10.5971


Skårup, Kærvej

N 55.0916 – E 10.6901

Sønderborg

Sønderborg, Solvang

N 54.9183 – E 09.7891


Sønderborg, Redstedsgade/Løvenskjoldsgade

N 54.9123 – E 09.7748


Gråsten, Vandtårnsvej

N 54.9206 – E 09.5808


Nordborg, Holmgade

N 55.0582 – E 09.7374

Tønder

Tønder, Kongevej

N 54.9324 – E 08.8677

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2011.

År 1902 byggdes det ett vattentorn i den tyska staden Tondern, som låg i dåvarande Schleswig-Holstein. Det 39 m höga tegeltornet, med en reservoar på 200 m³, var i den övre utkragade delen skifferbeklädd. När Danmark 1920 återfick Nordslesvig, nu kallad Sønderjylland, bytte staden namn till Tønder.

Efter det att torndriften upphört 1980, blev det efter en donation 1994 renoverat, med den övre delen nedlyft, ombyggd och återsatt. I det nu 40 m höga tornet med utsikt över marsklandet, finns en permanent utställning av stolar designade stadens son, den berömde möbelarkitekten Hans Wegner.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Höjer, Nørrevej

N 54.9645 – E 08.6957


Vattentornet avställdes 2013 och är nu ombyggt till utsiktstorn. Se sajten för “Foreningen Højer Vandtårn”.


Løgumkloster, Vindmøllegade

N 55.0610 – E 08.9521


Toftlund, Tårnvej

N 55.1833 – E 09.0650

Varde

Ølgod, Tårnvej

N 55.8054 – E 08.6272

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2020.

Ølgod är ett danskt samhälle i Västjylland. Ordet ”øl” är ett gammalt danskt ord för ”helgedom” och ordet ”god” betyder ”gud”. Ølgod betyder alltså inte god öl, även om öl dyrkas i Danmark. I detta stationssamhälle byggdes 1914 ett 28 meter högt vattentorn i armerad betong, ritat av den kände vattentornskonstruktören G. R. Øllegaard.

Tornet, som i folkmun blev kallat ”Det upprättstående röret”, togs ur drift 1971. Efter renovering 1990 överläts det på Ølgod Museum. Föreningen ”Vandtårnets venner” säkrar dess framtid, ett torn som blev Ølgods officiella kännetecken när det fyllde 100 år.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Artikeln “Ølgod Vandtårn” av Irene Hellvik och publicerad i Mark og Montre, Årg. 31 (1995) har Skånska vattentornssällskapet vänligen erhållit av Charlotte West på Museet for Varde By og Omegn. Artikeln går här att ladda ner som en pdf-fil. © Irene Hellvik 1995

Vejen

Askov, Møllevej/Melvangvej

N 55.4683 – E 09.0993


Holsted, Nørregade

N 55.5160 – E 08.9147

Vejle

Vejle, Nørremarken

N 55.7350 – E 09.5637


Vejle, Stampesvej

N 55.6975 – E 09.5427


Vejle, Søndermarken

N 55.6886 – E 09.5294


Brejning, J. L. Varmingsvej (hospital)

N 55.6708 – E 09.6794

Aabenraa

Padborg, Industrivej

N 54.8215 – E 09.3576