Publicerad i personaltidningen Vattenstänk 157 (1999-08-09)

Eber Ohlsson


En sidobyggnad på gamla Pildammsverket.
Tavlan är målad av Gertrud Håkansson 1943 och inköpt av VA-verket 1976.

Malmös nya vattenverk vid Pildammarna stod klart 1867. Vattnet togs från dammarna och behandlades i långsamfilter varefter det pumpades ut till abonnenterna. Pumparna drevs av ångmaskiner och dessa samt annan utrustning rymdes i ett maskinhus.

1879 fick vi Bulltoftaverket och från 1901 kom vattnet från Alnarpsströmmen. Det innebar att Pildammsverket blev avställt som vattenverk, och fick andra funktioner.

Maskinhuset som låg mycket centralt i staden, i Pildammsparken vid korsningen Carl Gustavs väg – Pildammsvägen, kallades ”Jerdénska villan” efter Alfred Jerdén (VA-chef 1921-1951). Han bodde från 1921 i ena halvan av huset, och en schaktmästare och en distriktsvakt i den andra halvan.

Det var ett superbt läge för en ”villa” med fruktträdgård, där träden gav mer frukt än Jerdéns familj hade möjlighet att själv konsumera, därför fick ledande befattningshavare på VA-verket möjlighet att plocka överskottsfrukten och ta denna med sig hem.

Utanför staketet fanns Pildammarna. Här hade Jerdén i uppdrag av drätselkammaren att hålla beståndet av gäddor i schack. Sigvard Gudmundson, Jerdéns efterträdare som VA-chef, berättar att Jerdén vid något tillfälle hade dragit upp gäddor på både 12 och 9 kg. Själv hade Gudmundson fått en gädda på 6 kg.

Efter det att Jerdén avlidit och änkan och sonen flyttat ut, revs maskinhuset. Det är okänt om det finns någon oljemålning av maskinhuset, men en sådan finns däremot av en sidobyggnad.