T-tröjor

VA-verket Malmö

T-tröjan designades av Eber Ohlsson.
T-tröjan designades av Eber Ohlsson.

Av Eber Ohlsson

Eber Ohlsson står bakom designen och textidén till T-tröjan. Framsidans text kan beroende på betoning ha två olika betydelser.
• Dels vara en beskrivning av H2O: Helt klart vatten.
• Dels ett konstaterande att H2O är helt klart Vatten.

Baksidans pryds av ett av skribentens foton av Hyllie vattentorn, omvandlad till till två nyanser, blått och vitt. Teckensnittet Cooper Black Italic på tröjans båda sidor, har valts för att återspegla vattnets egenskaper – både kraftfullt och mjukt, och där den kursiva texten understryker den positiva framåtrörelsen. T-tröjan kommunicerar med andra ord budskapet: Ett modernt VA-verk med en evig produkt.

T-tröjan (© Eber Ohlsson) designades och screentrycktes 1995.

Paralyer

Gatukontoret Malmö

Paraplyet har designats av Eber Ohlsson.

Av Eber Ohlsson

Malmö vatten- och avloppsverk och Malmö gatukontor sammanslogs 1981 till Gatukontoret Malmö. Därför utlystes en tävling om en logga för den nya förvaltningen, en tävling som vanns av skribenten. Loggan är en symbol för de ingående verksamheterna, VA, park och gator.
De tre symbolerna bygger på samma geometriska figur, en cirkel med två tangenter som bildar en vinkel på 90°. För VA-delen en blå vattendroppe, för Parkdelen ett grönt träd (eller ett blad) samt för Gatudelen ett dubbelfältigt grått G (gata). När papaplyet skulle designas, så valdes dessa tre färger plus ett vitt fält med gatukontorets logga, taget två gånger eftersom paraplyet har 8 fält.


VA-divisionen (Gatukontoret Malmö)

Paraplyet har designats av Eber Ohlsson.

Av Eber Ohlsson

När VA-divisionen inom Gatukontoret Malmö skulle ta fram ett eget paraply, så var skribentens tanke att paraplyets 8 fält skulle få 8 färger, först ett vitt fält och sedan 7 fält från ljusblått till mörkblått. Dessvärre kunde paraplyleverantören inte tillgodose detta önskemål, varför paraplyet fick färre antal färger.
I det vita fältet finns VA-divisionens logga, vilket är gatukontorets logga i vitt och blått samt därefter texten VA-DIVISIONEN i det teckensnitt som användes på gatukontoret. Gatukontorets teckensnitt var ett av skribenten modifierat Circuit Double.

Börsar

VA-divisionen (Gatukontoret Malmö)

Av Eber Ohlsson

Överingenjör Bengt Andersson på VA-divisionen inom Gatukontoret Malmö bad skribenten formge VA-divisionens rapporter. Dessa fick då bland annat i rapporternas övre vänstra hörn – inskriven i en rätvinklig triangel – gatukontorets logga och texten VA-DIVISIONEN.
Då Bengt Andersson var nöjd med resultatet, fick skribenten använda denna sammansatta logga på en del Profilprodukter, som exempelvis ovanstående börsar.

Frottéhanddukar

VA-divisionen (Gatukontoret Malmö)

Av Eber Ohlsson

Överingenjören Bengt “Ludde” Persson på VA-divisionen inom Gatukontoret Malmö bad skribenten något år innan divisionen blev VA-verket, att beställa frottéhanddukar och badlakan med Gatukontorets logga samt namnet VA-DIVISIONEN inbrodderat.
Varje medarbetare på VA-divisionen fick som julgåva det året två handdukar och ett badlakan samt ett kort där skribenten hade formulerat följande text:

Det är ett rent nöje att frottera sig med VA-DIVISIONEN.

Miniräknare

Gatukontoret Malmö

Miniräknare med Gatukontoret Malmös logga.

Slipshållare

VA-verket Malmö

Slipshållaren visar Hyllie vattentorn, samt namnet
VA-verket Malmö i teckensnittet Cooper Black Italic.
Slipshållaren visar kända Malmösilhuetter med fr. v. Pildammarnas vattenton, till hälften i genomskärning. Därefter ses bl. a. Öresundsbron, S:t Petri kyrka samt Hyllie vattentorn.
VA-verket Malmö i teckensnittet Cooper Black Italic.

Slipsar

Kanberget, Linköping

Stiliserat mönster av vattentornet på Kanberget i Linköping.
Gåva av Catharina och Bertil Virdung.

EPAL, Lissabon

EPAL (Empresa Portuguesa de Águas Livres), vattenverksbolag i Portugal.
Köpt på Museu da Água.

Sydvatten, Malmö

Gåva av Sydvatten AB.

VA SYD, Malmö

VA SYDs logga som mönster.
Gåva av VA SYD.

Malmö stad, Malmö

Malmö stads vapen.
Gåva av VA-verket Malmö.

Gatubyggarna, Malmö

Namnet tecknat av Eber Ohlsson.
Gåva av Gatubyggarna.