Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986. Lennart Améen 60 år.

Då festskriften endast gjordes i en liten upplaga, publiceras den nu på denna sajt för att fler skall få tillgång till de intressanta artiklarna. Red: Eber Ohlsson.

Tommy Book: Broder Lennart!

Anders Silfverling: Exkursioner.

Bengt Widell: 2 gånger Améen.

Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.

Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.

Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.

Göran Lavesson: Kmp 1542.

Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.

Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.

Jens Möller: Idel ädel adel?

Lennart Wärje: Tankar kring en bild.

Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.

P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.

Tom Persson: Vid sidan av.

Tomas Tägil: Tre stationer.

Tommy Book: Vagn 60.