Publicerad i personalbladet Vattenstänk 128 (1997-11-27).

Eber Ohlsson


Cirkulär brandpostflagga.

Brandpost nr 79 finns på Gasverksgatan. Den sattes upp år 1912 enligt VABAS. Bildens brandpostflaggan är cirkulär, en sällsynthet bland dagens rektangulära. Det gäller att rädda sådana föremål, så att de inte går förlorade för kommande generationer. Två som insett detta är Leif Svensson och Per Setthammar. De har överlämnat vidstående artefakt till den historiska samlingen.


Bild på räddarna, som inte publicerades i Vattenstänk.

Per Setthammar och Leif Svensson.