Originalpublicering 2006-03-05

Eber Ohlsson


Uppdrag
Den 17 oktober 1987 skulle det Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe fira sitt 50-årsjubileum. Skribenten, som vid denna tid sysslade med information på Gatukontoret Malmö, fick i uppdrag av gatuchefen Claës Rehn att försöka komma på en lämplig gåva till sällskapet.

Skälet till gåvan från gatunämnden var troligen att sällskapets ordförande, överingenjör Per-Åke Björklund varit en mångårig medarbetare på gatukontoret och chef för dess byggnadsavdelning innan han pensionerades.

Observatorium
Det astronomiska sällskapet, namngivet efter den berömde skåningen Tycho Brahe, hade tillsammans med ett annat astronomiskt sällskap i Malmö, lyckats få kommunen att 1973 bygga ett observatorium, utformad som en Skånegård invid Oxie vattentorn.

Tycho Brahe-observatoriet hade dessutom fått lov att an­vända taket på vattentornet, byggt 1972 för sina himlaobservationer. Eftersom tornets tak är platt, lades det ut trätrallor och sattes upp räcke, dels före att inte skada tornets tak, dels för att besökarna inte skulle falla ner från taket.

Förslaget
Skribenten, som hade kunskap om sällskapets verksamhet i Oxie, samt om Malmös vattentorn, hade därför tidigt en lös­ning på sitt uppdrag från gatuchefen.

Varför inte ge en ordförandeklubba bestående av två trämodeller av Oxietornet med botten mot varandra, samt ett handtag utformad som en tubkikare? Tornen låg ju under nämnden. Gatuchefen Claës Rehn uppskattade idén, och gav skribenten i uppdrag att förverkliga det hela. Arbetet utfördes av gatukontorets snickeri.

Minnesplatta
På jubileumsdagen kunde därför gatunämnden till sällskapet överlämna ordförande­klubban med minnesplattan:

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe
1937 17/10 1987.
Gåva från Malmö gatunämnd

Klubbar
När sällskapets ordförande sedan dess klubbar något, så har vederbörande alltid vattentorn i siktet.

Ordförandeklubba för Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Gåva av Malmö gatunämnd.