Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 2/1988

Eber Ohlsson


Läckspelsdeltagare fr v: Torsten Israelsson, Karl Weidmar, Karl Åkesson, Rolf Johansson, Bo Johansson, Sven-Åke Fädmyr, Hans Möller och Mats Gustavsson.

Det är en kulen höstdagskväll. Du har vakten på Bulltofta övervakningscentral, och eftersom du enligt schemat har nattpasset har du i god tid före klockan 22, då vaktskiftet sker, orienterat dig om läget med avgående driftteknikern.

Larm
Efter midnatt när televisionens programledare har avannonserat kvällens sista program, och det är lugnt och tyst, kommer plötsligt ett karakteristiskt larmpip från kontrolltavlan. Och på samma tavla börjar samtidigt en lampa lysa.

Larmskrivaren rasslar igång. Lågt tryck i T9. Och ytterligare signaler och lampor lyser till. Larmskrivaren fortsätter att skriva ut larmmeddelanden. Lågt tryck i tryckpunkterna T11, T12, T13, T14 etc.

Rörbrottsventilerna i Södervärns och Botildenborgs vattentorn har nödstängts. Mätarna M8, M9 etc visar kraftigt ökat flö­de.
Du inser att något allvarligt har hänt.

Ensam
Du är ensam och du ensam skall lösa problemen. Åtminstone första timmen. I det här allvarliga läget kallar du givetvis in beredskapshavande driftingenjör, men det kan dröja upp till en timme innan du får denna hjälp.

Så här gäller det att börja analysera problemet. Och försöka begränsa skadorna. Du skall se till att de flesta malmöbor och inte minst industrin fortfarande får sitt vatten. Se till att vatten finns i vattentornen.

Normalt får du hjälp i analysen av att läckan syns och att medborgarna därmed hör av sig telefonledes. Men nu är det natt, och ingen ser läckan.

Läckspel
Detta var förutsättningarna för en av de läcksituationer som ingick i de nyligen avhållna läckspelen på Bulltofta vattenverk. Spelen har tillkommit för att öva situationer som normalt inte förekommer, men som kan uppkomma, och som då ställer stora krav på personalen.

Slutsats
Spelen blev lyckade, liksom de läckspel som hölls för 12 år sedan. Övningarna blev så uppskattade, att spelen med stor sannolikhet kommer att upprepas oftare.

Synpunkter som kom fram var bland annat en snabbare revidering av instruktionssamlingen “Åtgärdsprogram vid driftstörningar”.

Vidare kom det synpunkter och krav på utbyggnad av antalet mätpunkter och motormanövrerade ventiler för att lättare kunna indikera och motverka stora vattenläckor.

Konklusionen blev även denna gång att Bulltofta övervakningscentral är en viktig in­formationscentral, och den massmediala kontakten vid större läcksituationer bör skötas av övervakningscentralen.