Greta Wetterlöf (efter giftermål Rhodin) föddes den 11 april 1933 och växte upp på Brösarps station, där fadern var stationsföreståndare. Hon började på Malmö stadsbyggnadskontor 1950 och fortsatte på Malmö vatten- och avloppsverk och dess utredningsbyrå 1962. Greta gick i pension 1998. Den konstnärliga utbildningen omfattar Skånska målarskolan i Malmö, Essem-skolan i Malmö samt studier för professor Helge Nielsen. Det har under åren blivit ett antal utställningar. Här nedan Gretas teckningar om VA-verksamheten i Malmö, omfattande tiden från slutet av 1970-talet fram till 1992. För samtliga bilder gäller © Greta Rhodin.