En riskfylld spårväg

Om en spårväg inne på Baltiska utställningen i Malmö.

Publicerad i MfSS 4/2014, medlemsblad för Svenska Spårvägssällskapet.

av Eber Ohlsson

Ladda ner artikeln i som en pdf-fil.