Ebers vattentorn 2019

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2019

När man öppnar sin vattenkran vill man att det vatten som kommer skall ha lagom tryck, inte för högt och inte för lågt. Detta kan kräva ett mer sammansatt vattenledningsnät, om det ligger i en topografi med stor höjdlägesvariation. Ett vanligt sätt att lösa detta är då att skapa flera tryckzoner, och om det finns behov av vattentorn, bygga flera torn.

Det hindrar inte att dessa vattentorn finns på samma plats, även om man inte som i den franska staden Arras förort Saint-Laurent-Blangy, bygger vattentornen ovanpå varandra. Mer normalt är att i samma vattentorn skapa reservoarer på olika höjd.

Publicerad 2019-02-05

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2019.

Se även: Châteaux d’eau: Région Hauts-de-France > Saint-Laurent-Blangy


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2019

Vatten är en förutsättning för liv, villkor som inte behöver gälla livets motsats. Vår kultur att bevara minnet och stoften av de som inte längre är i livet, har gjort att vi har skapat rum för denna hågkomst. Moderna begravningsplatser i vår kultursfär har ofta grönska, med gräsmattor, blommor och träd.

Grönska kräver vatten och då kan ett vattentorn vara till nytta. Ett sådant torn, troligen ritat av arkitekt Albert Nyberg, byggdes i slutet på 1930-talet på Malms begravningsplats i Helsingfors, invigd 1894 och idag Finlands största. Det var byggnadsfirman Otto Vuorio som byggde tornet.

Publicerad 2019-03-13

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2019.

Se även:  Vattentorn: Nyland > Helsingfors


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2019

Många av de 170 vattentorn som tills nu har presenterats i Cirkulation har varit torn som av ett eller annat skäl har stuckit ut från mängden. Men alla vattentorn får inte sådan uppmärksamhet; torn som ändå varje dag, år ut och år in gör sitt arbete till gagn för oss törstande själar. De tar inte så stor plats, men höjer sig över mängden.

Ett sådant vattentorn står i den lilla staden Tillar i Arkansas i USA. Av något skäl har sista bokstaven fallit bort på tornet, så att där nu står Tilla, vilket kan se ut som en tanke. Ett vattentorn, som kanske har stått där i 55 år, ett torn man borde gratulera varje dag.

Publicerad 2019-04-17

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2019.

Se även:   Water towers: Arkansas > Tillar


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2019

Spegla sig i ett vattentorn är inte möjligt på så många torn, men som är möjligt på det nya vattentornet i den tyska staden Chemnitz i Sachsen. På den 1 350 m² stora fasaden har konstnären Peter Apfel med 400 stycken 2,5 meter höga plattor i rostfritt stål i två silvergrå nyanser, matt och speglande, gjort detta möjligt.

Chemnitztornet har först byggts som en 22 meter hög kon i armerad betong och har därefter beklätts med rostfria stålplattor för att få en variationsrik fasad. Den totala byggkostnaden blev 4,6 miljoner euro inklusive statliga bidrag, där den extra fasaden kostade 400 000 euro.

Publicerad 2019-06-04

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2019.

Se även:   Wassertürme: Sachsen > Chemnitz


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2019

Majs är en vatten- och värmekrävande gröda, speciellt i början av växtstadiet, och en stråväxt som kan bli upp till 6 m hög. Produktionen av grödan är stor i USA och speciellt i centrala Mellanvästern. Här i staden Rochester i södra Minnesota står ett vattentorn format och målat som en majskolv, vilket är honblomman på växten.

Det 46 m höga vattentornet, där majskolven är 18 m, är byggt 1931 och rymmer 190 m³. Tornet ägs av livsmedelsindustrin Seneca Foods, och här intill vattentornet tippar lastbilarna sin last av majskolvar. Det verkar som om även den skördade majsen kräver en hel del vatten.

Publicerad 2019-08-28

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2019.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Rochester


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2019

I ett litet skogsparti vid Berendrecht, någon kilometer öster om floden Schelde och norr om Antwerpen i Belgien och bara några meter från gränsen mot Nederländerna, stod mellan 1968 och 2003 ett modernt sfäroidformat betongvattenton. Det var 34 meter högt och med 20 meter som största bredd på reservoaren.

Vattentornet sprängdes 2003 och detta därför att betongen i tornet hade allvarliga skador förorsakade av karbonatisering, vilket kan ske när koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker pH-värdet och kan få armeringen att korrodera. Allt varar inte evigt.

Publicerad 2019-10-02

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2019.

Se även:   Watertorens: Antwerpen > Berendrecht


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2019

Ett tegelexpressionistiskt vattentorn med antika arkitekturelement står i den tyska huvudstadens stadsdel Steglitz. Med byggstart 1916 i det då självständiga Steglitz följde många svårigheter, där första världskriget och dess ekonomiska följder och inte minst brist på rör gjorde att tornet först 1928 kunde tas i drift med sina 2 000 m³.

Tornet blev skadat under andra världskriget, men kunde efter en reparation 1950 vara i drift fram till 1962. Det blev byggnadsminne 1992 och efter en ombyggnad år 2000 finns nu i tornet, som står på Steglitz kyrkogård, kontor för ett medicinskt förlag.

Publicerad 2019-11-06

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2019.

Se även:   Wassertürme: Berlin > Steglitz


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2019

Medeltida stadsmurar begränsade, skyddade och markerade sina städer, men här fanns även porttorn på strategiska ställen för in- och utpassage. Under senare sekler har mycket av detta rivits när städerna har expanderat. Porttornen har dock i vissa fall återkommit, när arkitekter har försökta formmässigt passa in nya vattentorn i en äldre stadsform.

I Store Heddinge på Själland i Danmark har arkitekten G B Hagen ritat ett 18 m högt vattentorn som ett porttorn. Det byggdes 1911 med kritsten från det närbelägna Stevns klint och har inslag av röda tegelstenar samt med ett stadsvapen på fasaden.

Publicerad 2019-12-11

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 8/2019.

Se även:   Vandtårne: Region Sjælland > Store Heddinge


<<< Föregående år (2018)

Följande år (2020) >>>