Originalpublicering 2006-04-21.

av Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 2006
Gammal ränna från Kalendegatan/Baltzarsgatan.
© Eber Ohlsson 2006
Rörända med förmodat kopplingsspår.

En av Malmös äldre gator, Kalendegatan kom­mer under våren att omvandlas från en bil- och bussgata till en mer stillsam gata för gående och cyklister. I förberedelserna för detta, har VA-verket lagt om en del av sina ledningar.

I hörnet Kalendegatan-Baltzarsgatan grävdes det djupare för en brunn, och då kom en av våra gamla rännor i dagen. Rännor är det gamla ordet för de vattenledningar av trä som användes för Malmös vattenförsörjning 1582-1867.

Symptomatiskt skedde fyndet utanför snabbmatsbutiken Subway, ett engelskt ord som kan betyda underjordisk ledning. Den uppgrävda rörlängden på ca 1,5 meter, fick en värdig färd till Bulltoftaverket.

Bengt ”Nebbe” Nerbring kontaktade skribenten, som fick möjlighet att se och fotografera relikten. Efter kontakt med konservator Bernt Gerlach på Lunds universitets historiska museum, påtog sig han att konservera rännan.

Bernt Gerlach har tidigare välvilligt tagit på sig uppgiften att konservera de rörbitar som grävdes upp på Stortorget den gångna hösten.

Röret är extra intressant, då det i rörändan finns klara markeringar av var den smidda järnring, som med största sannolikhet har suttit där, satt.

Även om tidens tand har gnagt på röret, så är det mesta intakt, men när det gäller järnringen har tidens tand nog tuggat färdigt på hela kopplingen.

Röret kommer nu att ligga i polyetylenglykol i flera månader, samma vätska som har använts för regalskeppet Wasa, för att därefter frystorkas i syfte att få ut den sista vattenmängden ur träet.

När röret är färdigkonserverat kommer det att läggas i en monter på VA-verket, för att markera vilket VA-verk som äldst, bäst och vackrast.


Efterskrift   (2014-12-16)

Amanda Haux från VA SYD och Bernt Gerlach vid de färdigbehandlade rören på Ninolab i Staffanstorp. Rören kommer att ingå i VA SYD:s Kretseum vid Hyllie vattentorn (Hållbarhetshuset).