Bilder och texter om Malmö.

Under rubriken Malmöiana kommer bilder och texter, som inte tillhör VA-sfären att presenteras. Då Malmöiana är en nystartad sida på sajten, är innehållet av naturliga skäl för närvarande begränsat. Men kommer sakta men säkert att växa.

Mercuriigatan/Merkurigatan

I Nyhamnen fanns fram till 1990 en gata mellan Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan, som bara var 100 meter lång. Då den korsade Vintergatan kunde det presumtivt finnas åtta gatuskyltar. Vid fototillfället 1980 fanns där sju skyltar.
Gatuskyltarna hade dock inte samma stavning. Stavningen var Mercuriigatan och Merkurigatan. Dessutom representerade de tre olika skyltutföranden. Här nedan skyltarna, som de såg ut när de fotograferades 1980. Efter 1990 har gatan bytt namn till Mercuriiparken.

Malmöhusvägen 9

Tekniska museet och Turbinens avloppspumpstation. Vy från Malmöhusvägen. 1965-09-08. Till höger resterna av den gamla banvallen för Malmö-Ystads järnväg. Främst står loket MLJ 1 LIMHAMN (Malmö-Limhamns järnväg).
Tekniska museet och infarten till Turbinens avloppspumpstation. 1965-09-08. Till höger resterna av den gamla banvallen för Malmö-Ystads järnväg. Främst står loket MLJ 1 LIMHAMN (Malmö-Limhamns järnväg).
Tekniska museet och resterna av den gamla banvallen för Malmö-Ystads järnväg. Vy från Turbinens avloppspumpstation. 1965-09-08. Vagnarna MLJ C 18, MLJ G 26 och MLJ J 125 och loket MLJ 1 LIMHAMN framför banvaktstugan.