Karlshamn
Karlskrona

Olofström

Ronneby

Karlshamn

Karlshamn, Pengaberget, Hagaslättsvägen

N 56.1745 – E 14.8746

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Karlshamn, Pengaberget, Hagaslättsvägen

N 56.1750 – E 14.8775


Karlshamn, Asarum, Väktarevägen

N 56.2150 – E 14.8437


Svängsta, Emnebodavägen

N 56.2676 – E 14.7699

Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 30 m
Färdigt år: 1953
Projektör: AIB
Entreprenör:Armerad Betong


Karlshamn, Svängsta, Karlshamn-Vislanda järnväg (KWJ) (railway – demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KBEB04616
Svängsta 1924.
© Sveriges Järnvägsmuseum, KCAC01976
Svängsta 1900.

Karlshamn, Lokstallarna, Karlshamn-Vislanda-Bolmen Järnväg, KVBJ (railway)

N 56.1769 – E 14.8529

Karlskrona

Karlskrona, Stortorget

N 56.1606 – E 15.5871

Denna byggnad, kallad vattenborgen, uppfördes i samband med anläggandet 1861-64 av vattenverket i Lyckeby, påbörgat samma år som Stockholms vattenverk, det äldsta i sitt slag i Sverige.
Den i nygotisk stil uppförda borgliknande byggnaden med fasader av kalksten har innehållit en övertäckt bassäng och i tornet en högvattenbehållare i form av en hävert rymmande 1100 m³ vatten.
Vattenverket, som anlades av kronan, övertogs 1899 av Karlskrona stad. Vattenborgen var i drift till följande år då den nya högreservoaren på Tyska bryggarberget togs i bruk.

Vattenborgen vid Stortorget.
Efter Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörsvetenskap 1866.

Karlskrona, Bryggareberget

N 56.1743 – E 15.6006

Markreservoar.
Text på den gamla markreservoaren: Uppförd under konung Oscar II:s tjugofemte regeringsår 1897.
Bild från boken “Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet 1887-1937. En återblick på femtio års verksamhet.” Sidan 176. Bildtext: “Karlskrona vattenreservoir byggdes 1897-98 och försågs därvid med betongbeklädnad av Cementgjuteriet.”

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Karlskrona, Karlskrona-Växjö järnväg (CVJ) (railway – demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDBA03470
Karlskrona 1946.
© Sveriges Järnvägsmuseum, KDBA03469
Karlskrona 1946.

Karlskrona, Rödeby, Skyttevägen

N 56.2646 – E 15.6173


Karlskrona, Jämjö, Hagtornsvägen

N 56.1954 – E 15.8377


Karlskrona, Fågelmara, Käringerydsvägen (demolished)

N 56.2615 – E 15.9518

Reservoarvolym: 1 500 m³
Färdigt år: 1967
Tornhöjd: 35,5 m
Entreprenör: Armerad Betong
Vattentornet togs ur drift och revs 1996.

Fågelmara vattentorn 1967-1996
Artikeln “Fågelmara vattentorn 1967-1996”, som publicerades i “Östra Blekinge hembygdsförening, medlemsblad 1992”, går genom föreningens vänliga tillmötesgående att här nedan ladda ner som en pdf-fil. © Östra Blekinge hembygdsförening 1992


Karlskrona, Holmsjö, Karlskrona-Växjö järnväg (CVJ) (railway – demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDBA03456
Holmsjö 1946.

Karlskrona, Nättraby, Ekebacksvägen

N 56.2095 – E 15.5372

Olofström

Olofström, Hövdingavägen

N 56.2851 – E 14.5443


Olofström, Bokelundsvägen

N 56.2926 – E 14.5050

Ronneby

Ronneby, Pepparbacksgatan (Gamla vattentornet)

N 56.2105 – E 15.2831

Vykort. Från Eber Ohlssons bildsamling.

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Ronneby, Axvägen (Nya vattentornet)

N 56.2046 – E 15.2672

Vattenmagasinets volym: 2 100 m³
HVY över mark: 24 m
Färdigställandeår: 1964
Projektör: Skånska Cementgjuteriet
Entreprenör: Sv Stenbeläggningar


Ronneby, Kallinge, Ronnebyvägen

N 56.2319 – E 15.2860


Bräkne-Hoby, Tallvägen

N 56.2354 – E 15.1115

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.