Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 110 (1997-03-14)

Eber Ohlsson


Fallskärmar är ett modeord för generösa avgångsvederlag. Det finns inga kommunmedarbetare som har sådana avtal, och givetvis inga på VA-verket.

Men när en medborgare av någon anledning är missnöjd med något inom kommunen, är det lätt att den medarbetare som medborgaren är i kontakt med får sig en känga om generösa fallskärmar. Men det finns variation.

I går fick Hans-Erik Carlsson ett samtal, där abonnenten var miss­nöjd med den ersättning han fått för källaröversvämningen den 26 augusti förra året [1996].

Enligt Hans-Erik löd abonnentens inlägg sålunda:

“Det är ni själva som bestämmer över oss fattiga pensionärer och så har ni väl fallskärmar. Nej, det är klart att ni på VA-verket inte har några fallskärmar, ni har givetvis flytvästar.”

Vad gör man? Möjligtvis oberörd flyta ovanpå.