Lite historia om seniorföreningarna före VA SYDs Seniorer

Gatukontorets pensionärsförening (i Malmö) bildades den 9 april 1987 och samlade pensionärer som tidigare hade arbetat på Gatukontoret och gamla VA-verket. Skälet till att pensionärsföreningen samlade dessa båda grupper berodde på att Malmö gatukontor och Malmö vatten-och avloppsverk, hade slagits samman den 1 september 1981 och bildat Gatukontoret Malmö. En sammanslagning som var ett politiskt beslut av den gemensamma nämnden, Gatunämnden.

VA-verksamheten lämnade Gatukontoret den 30 juni 1992, men de pensionärer som hade arbetat på Gatukontoret kunde fortsatt tillhöra pensionärsföreningen. Det totala antalet sammankomster i pensionärsföreningen fram till dess föreningen upphörde 2017, när Gatukontoret sammanslogs med Fastighetskontoret, var 35 st. Huvudparten av sammankomsterna var möten/utfärder i Skåne (12 st), till Blekinge (3 st) eller till Danmark (22 st). Det kunde vara upp till 150 deltagare på en sammankomst. Här kan du Ladda ner en lista på alla sammankomster.


Vid mötet den 10 oktober 1997 samlade Eber Ohlsson VA-pensionärerna till en gruppbild, en gruppbild de fick i A3-format när de kom tillbaka från bussutfärden .

© Eber Ohlsson 1997
VA-verkets pensionärer samlade på gården i kulturkvarteret S:t Gertrud. Klicka för stor bild.
Sittande fr v: Sigvard Gudmundson, C G Josefsson, Gunnar Jeppsson, Åke Björk, Per Ansner, Börje Andersson, Carl-Arvid Sanzén och Gunnar Behre.
Stående fr v: Bengt Conradsen, Berry Quistbäck, Börje Jarlvik, Sven Sjöblom, Lennart Larsson, Nils Borglin, Bengt L Persson, Gerd Kemfors, Gunnar Svensson, Curt Brynolw, Arne Zimmergren, Kjell Skoglund, Börje Odeholm, Albert Hyllberg, Mohamed Raad (ej VA), Ulla Söderberg, Brittmarie Ekenstierna, Åke Jeppson, Torsten Israelsson, Eric Hult och Harald Agger.

Föreningens ekonomi byggde på generösa bidrag från Gatukontoret, KommunTeknik och VA-verket/VA SYD, men även från deltagaravgifter.

Utfärderna var, åtminstone under senare år, av allmän karaktär mellan olika matställen, något som kanske kunde bero på att det var utfärdsarrangörer som anlitades. Det var i och för sig trevliga träffar för de som varit verksamma på både VA-verket och Gatukontoret och som här fick möjlighet att träffa gamla arbetskamrater, men det som en del av VA-pensionärerna saknade, var kontakten med dagens VA-verksamhet, att få kunskap om VA SYD och dess utveckling.

Viljan att förändra berodde också på att de som hade pensionerats från VA-verket/VA SYD och som inte hade arbetat på Gatukontoret, inte fick vara med i Gatukontorets pensionärsförening, trots att VA-verket/VA SYD gav generösa bidrag till pensionärsföreningen.

Eber Ohlsson sände därför ett brev till VA SYD den 31 december 2013 med en indirekt propå att få bilda en seniorförening sanktionerad av VA SYD (Läs sidan Vägen till VA-Seniorerna). Det fanns då inga tankar om ekonomiskt bidrag från VA SYD, utan enbart en önskan om en generös inställning till att bilda en VA-Seniorförening, som skulle kunna göra studiebesök på VA SYD samt att få kunskap om VA SYD och dess utveckling.

Under 2014 samlade Eber Ohlsson namn och adresser på presumtiva medlemmar i en blivande sammanslutning VA-Seniorerna. De flesta blev uppringda och det blev intressanta och ofta långa samtal. På pga av tidsbrist sändes på slutet fysiska brev till dem som återstod på listan. Till sist blev vi ett stort antal seniorer, som var intresserade av att samlas till det första mötet 2015-03-12. Det blev till sist totalt åtta möten åren 2015-2017 innan VA-Seniorerna ersattes av föreningen VA SYDs Seniorer, en förening som får anslag av VA SYD.