Water Towers: Region Greater London


Arkley, Rowley Green Road

N 51.6469 – W 0.2390


Battersea Park

N 51.4790 – W 0.1548


Botany Bay, The Ridgeway

N 51.6836 – W 0.1575


Bush Hill, Quakers Walk

N 51.6414 – W 0.0855


Camden, Granary Street

N 51.5369 – W 0.1309


Camden, St Pancras

N 51.5359 – W 0.1285


Carlshalton, West Street

N 51.3651 – W 0.1668


Chalk Farm, Gilbeys Yard

N 51.5414 – W 0.1473


Chelsea, Grosvenor Road (stand pipe)

N 51.4862 – W 0.1484


Cockfosters, Cockfosters Road

N 51.6588 – W 0.1524

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 3/2010.

Pelare eller strävor som bär upp ett vattentorn skall inte bara på ett säkert sätt fylla sin funktion, utan skall också visuellt övertyga betraktaren om det. Betongvattentornet i Trent Park i Cockfosters i norra London gör förhoppningsvis detta. Byggherre var dåvarande Lee Valley Water Company, med cheferna J.W. Milne och E.H. Riley.

De raka strävorna bildar ett effektfullt flätat hyperboliskt gallerverk, där varje sträva lutar 120° mot markplanet. Tornet, där det en tid fanns planer på att ha restaurang överst, är från 1968 och har en reservoar på 1 130 m³. Det ägs i dag av Veolia Water UK.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Coulsdon, Brighton Road (former Cane Hill Hospital)

N 51.3139 – W 0.1485


Croydon, Addington, Sunken Road

N 51.3595 – W 0.0567


Croydon, Park Hill

N 51.3685 – W 0.0900

Sign on the water tower:

Croydon Water Tower
Erected A.D. 1867
Baldwin Latham C.E.
Engineer
John Thomas Chapell
Contractor


South Croydon, Foxearth Wood

N 51.3496 – W 0.0571


Dagenham, Kent Avenue

N 51.5249 – E 0.1527


Ealing, Hillcrest Road

N 51.5238 – W 0.2976


Gunnersbury, Kew Bridge (stand pipe)

N 51.4887 – W 0.2901

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 5/2012.

Vatten som vatten, var kanske tanken när ett kanalbolag i England 1811 bildade ett vattenverksbolag, Grand Junction Waterworks Company, i en tid då vattenförsörjningen i London sköttes av privata bolag. 1838 byggde de en pumpstation i västra London, Kew Bridge Pumping Station.

Med hjälp av ångmaskiner pumpades vatten från Themsen till långsamfilter och sedan ut på nätet. Här byggdes också 1867 ett 61 meter högt ståndrör. Dessa kallas ibland vattentorn i den anglosachsiska världen. Pumpstationsdriften upphörde 1944, och sedan 1973 är här ett museum, med ångdrift varje veckoslut.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Kensal, Canal Way

N 51.5265 – W 0.2158


Kings Cross


Lewisham, Dressington Avenue

N 51.4534 – W 0.0260


Newham, Beckton Sewage Treatment Plant

N 51.5195 – E 0.0893

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 3/2004.

Den rotationssymmetriska formen kring en vertikal axel är en mycket vanlig utformning av vattentornens reservoardel, och det finns goda skäl till att många torn har fått denna form. Ett vattentorn som definitivt inte hör till denna kategori, fanns 1983 på ett av Europas största avloppsreningsverk – Beckton Sewage Treatment Plant i östra London, Storbritannien.

Detta betongvattentorn avvek radikalt från den rotationssymmetriska formen, men torde ha varit enklare att formsätta. Becktonverkets ägare, Thames Water har dessvärre inga uppgifter om tekniska data eller om arkitekten.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Shooter’s Hill, Cleanthus Road

N 51.4690 – E 0.0684


Shooter’s Hill, Edith Cavell Way

N 51.4721 – E 0.0483

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 1/2009.

Den som vill leva ett högt liv, har nu chansen att göra det i London. Här kan man idag köpa ett viktorianskt ombyggt vattentorn på forna Brook Hospital, söder om Greenwich till ett pris på 15-20 miljoner kronor. Att leva högt är inte billigt. Då får man en bostad på 330 m², som förutom vattentornet även inkluderar en marknära tillbyggnad i två våningar.

I tornets nio våningar finns de resterande rummen, ett per plan och med minimala fönster. Dessbättre finns det hiss och trappor, även om dessa tar halva ytan. Allra överst finns ett rum med utsikt över hela London. Det är kanske en obetalbar utsikt?

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Southall, The Crescent

N 51.5060 – W 0.3812

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 7/2017.

Great Western Railway är en legendarisk järnväg i England. Den hade trafik från Paddington station i London och västerut. Chefsingenjör var den berömde Isambard Kingdom Brunel, som valde spårvidden 2 134 mm, en spårvidd som dock senare fick ändras till vår normalspårvidd 1 435 mm.

I Southall, 15 km väster om Paddington, byggde järnvägen 1895 genom Hanson Brothers ett oktagonalt, 32 meter högt vattentorn med krenelering, känt som Southall’s ‘castle’, där loken kunde tanka vatten fram till 1968. Det gamla viktorianska vattentornet blev 1983 ombyggt till en- och tvårums hyreslägenheter.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Southall, Allenby Road

N 51.5281 – W 0.3681


Uxbridge, Water Tower Close

N 51.5556 – W 0.4721


Vauxhall, New Covent Garden Market

N 51.4792 – W 0.1324


North London