Avloppsreningsverk vid Sjölunda

Publicerad 1971


Vattenverk i Vomb

Publicerad 1974


Klagshamns avloppsreningsverk

Publicerad 1974


Sjölunda avloppsreningsverk

Publicerad 1980Varudeklaration Vatten

Publicerad 1981


Publicerad 1983

Publicerad 1987

Publicerad 1989

Publicerad 1991


Om avlopp

Publicerad 1981

Broschyrens fotografier:
Sidan 1 Foto: Lennart Jonson. Inpumpning av sand till Sjölundaverket, etapp 3.
Sidan 2 Foto: Eber Ohlsson, 1977. Sege å uppströms Valdemarsro, nära den plats där Bulltofta vattenverk tog sitt råvatten från 1879.
Sidan 12:1 Foto: Eber Ohlsson, 1977. Bokskogen i Torup.
Sidan 12:2 Foto: Eber Ohlsson, 1972. Central Park i New York City.
Idé och layout: Eber Ohlsson och Arne Zimmergren (lab-chef).


Industriellt avloppsvatten

Publicerad 1985

Broschyrens fotografier:
Sidan 1 Foto: Lennart Jonson. Inpumpning av sand till Sjölundaverket, etapp 3.
Sidan 2 Foto: Eber Ohlsson, 1977. Sege å uppströms Valdemarsro, nära den plats där Bulltofta vattenverk tog sitt råvatten från 1879.
Sidan 4 Foto: Jan Schön.
Sidan 10-11 Foto: Jan Holmgren.
Idé och layout: Eber Ohlsson och Arne Zimmergren (lab-chef).


Sjölunda avloppsreningsverk

1983


Välkommen till Pildammstornet

2003


Övervakningssystem för Malmös renvattenanläggning