Originalpublicering 2011-01-01.

av Eber Ohlsson


En disig februaridag 1968 hände något oväntat för skribenten, då han satt i en av Luftfartsverkets Volvo Duetter på Torslanda flygplats i Göteborg. Duetten stod den här dagen på den taxibana, som är parallell med bana 04/22.

Det var en vinterdag, där det låg ett tjockt snötäcke över hela området. Banor och andra trafikytor var givetvis plogade, men kantade av snövallar.

När skribenten satt där i Duetten, nära den norra banänden, dök plötsligt från söder ett fyrmotorigt propellerflygplan upp i dimman. Snabbt fick skribenten backa Duetten upp i närmaste snövall. När planet passerade strök det med sin vänstra vinge nästan över tjänstebilen, vilket fick skribenten att över kommunikationsradion direkt meddela trafikledaren vad som hänt.

En vän av ordning kan givetvis fråga sig varför skribenten och Duetten befann sig på taxi­banan, en bana primärt för flygplan. Det var dock en helt laglig och dessutom beordrad vistelse för skribenten.

Orsaken till incidenten var att man för att bedöma hur lång siktsträckan var på landningsbanan när det rådde dimma, vid denna tid använde metoden att räkna bankantsljus.

Metoden gick ut på att någon, i det här fallet en flygplatsbrandman, vilket skribenten var vid denna tid, i dialog med trafikledartornet genom kommunikationsradio, körde ut till aktuell landningsbana.

Trafikledaren tände då bankantsljusen, och bad bankantsljusräknaren räkna hur många bankantsljus vederbörande kunde se på banans ena sida. Efter att ha rapporterat antalet bankantsljus, körde räknaren tillbaka till taxibanan, för att där invänta nya instruktioner.

Varför hände då det som hände denna dimmiga februaridag? Jo, planet hade fått instruktioner att taxa ut på start/landningsbanan, eftersom banljusräknaren med sin bil skulle stå på taxi­banan.

Piloten i planet hade mot givna instruktioner dock i stället valt taxibanan. Kanske gjorde han det av gammal vana, skribenten minns inte vilket bolag planet tillhörde.

Resultatet av incidenten blev att man i fortsättningen plogade en ficka invid taxibanan för banljusräknarens fordon, och därmed förhoppningsvis undvek liknande händelser framöver.

Ny teknik bör ha eliminerat det arbete bankantsljusräknaren utförde 1968, och troligtvis har nu en säkrare metod att bedöma siktsträckor kommit på banan.