Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 32 (1994-01-20)

Eber Ohlsson


Regn, regn och åter regn. Det har varit vädersituationen den senaste tiden. Regnet skall någonstans ta vägen. Mycket rinner ner i våra ledningar.

Är det en spillvattenledning eller en kombinerad ledning leds det till ett av våra avloppsreningsverk, Sjölunda eller Klagshamn. Därmed påverkar regnet reningsprocessen. Och eftersom vi vill ha den bästa reningen, måste vi veta hur mycket regn det kommer och när det kommer.

Sjölunda abonnerar därför på väderprognoser. Det är två system, dels väderradarbilder och dels nederbördsprognoser.

Väderradarprognoserna visas på en dator och uppdateras varje kvart. Bilden kommer från en väderradar på Kastrup och täcker ett område med en radie på ca 300 km.

Området omfattar med andra ord Skåneland (Skåne+Halland+Blekinge+Bornholm), Själland med flera öar samt stora delar av Jylland. Nu kan man tro att det Danska Riget var återskapat, men som vanligt vill svenskarna bestämma även här.

Radarbilden på Kastrup sänds nämligen via Sturup till Norrköping, bearbetas där och sänds till sist till Sjölunda. Här lagras radarbilderna 1 dygn, vilket innebär att det alltid finns minst 100 bilder att tillgå.

Den radarbild som visas på Sjölunda är en sammanställning av 6 höjdnivåers regnintensitetspenetrationer, alla på hög höjd. Radarbilden visar nederbördsintensiteten, ju högre intensitet desto varmare färg. Blå färg innebär med andra ord torrväder.

Det andra systemet Sjölunda abonnerar på är nederbördsprognoser. Dessa görs också på SMHI i Norrköping. Det är datorer som med väderradarbilden som grund prognosticerar hur stor regnintensiteten kommer att bli de närmaste tre timmarna vid våra 5 väderstationer, Bulltofta, Turbinen, Augustenborg, Hyllie och Limhamn.

För varje nederbördsstation visas grafiskt med 10, 30, 50, 70 och 90 % säker­het hur nederbördsintensiteten kommer att bli de närmaste 3 timmarna. Även dessa nederbördsintensitetsprognoser uppdateras varje kvart och kommer knappa minuten efter väderradarbilden.

Prognosen baseras på styrande vind 1 500 meter upp och tar hänsyn till vindriktning och vindhastighet. Datorn tar ut ett mycket litet molnområde (några få pixels) och beräknar vad som kommer att hända med just dessa pixels.

Efter att ha räknat på alla små molnområden sammanställer datorn dessa och får fram en prognos för hur alla moln kommer att utvecklas. Nederbördsprognoserna sparas också på Sjölunda i ett dygn och även här finns ca 100 bilder att tillgå.

Detta är dagens för att inte säga morgondagens teknik för VA-verk. Det är ett sätt att bättre utnyttja befintliga resurser.

Avloppsreningsverk är en processindustri. Vi vill leverera en god produkt även när det gäller renat avloppsvatten. Men i motsats till andra processindustrier har vi inte kunnat styra råvaruinflödet.

Väderradar och nederbördsprognoser är ett sätt att styra regnvattenflödena i våra ledningar och därmed även avloppsreningen. Vi är därmed på god väg att styra både råvaruinflöde och råvarukvalitet och har därmed bättre förutsättningar att efter vår process leverera en god produkt till recipienten Öresund.

Våra anläggningar behöver inte byggas ut i samma utsträckning om vi kan nyttja befintliga anläggningar bättre. Här kan man verkligen tala om att hjärna och elektronik ersätter betong.