Sajten på den nya WordPress-plattformen är under uppbyggnad, se sajten i den gamla formen Här.

Då sajten är mycket stor – 1 100 sidor och 20 000 bilder – kommer det att ta lång tid innan hela sajten finns på den nya plattformen.


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2020

På högsta punkten i staden Steele i tyska Ruhrområdet byggdes 1898 ett vattentorn med tegeltornskaft och en 1 000 m3 stor nitad stålreservoar. Stålet kom kanske från Krupp-Werke, en av finansiärerna av 1864 års vattenverk i Steele. Krupp hade säte i Essen, en stad Steele blev sammanlagd med 1929.

Kuriöst är att både Steeles och Krupps vapen var tre sammanflätade ringar, trots olika historia. Tornet togs ur drift 1986 och blev byggnadsminne 1987. Efter försäljning blev tornet grundligt renoverat och fick 32 nya fönster. Här blev först galleri till 2006 och sedan kontor för ett IT-företag.

Publicerad 2020-11-04

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2020.

Se även: Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Essen, Steele


Mejl till Eber Ohlsson/Contact Scanian Water Tower Society

Utgivningsbevis: Nr 2010-010 Databas: Skånska vattentornssällskapet, eber.se
Tillhandahållare: Eber Ohlsson Ansvarig utgivare: Eber Ohlsson

© Copyright Eber Ohlsson and specified photographers.   The material may not be reproduced without permission.  


Svenska vattentorn“. Presentbok (170 x 280 mm), 136 sidor, hårda pärm­ar, 4-färgstryck.
Boken kan köpas hos följande förlag:
VA-tidskriften Cirkulation: 148 kr inkl moms, exkl frakt www.cirkulation.com/bokhandel

“Swedish Water Towers” (in Swedish). Gift book (170 x 280 mm), 136 pages, hard covers, four-colour printing. The book can be purchased from the following publisher: VA-tidskriften Cirkulation: 148 SEK (Swedish Crowns) incl VAT, excl freight. www.cirkulation.com/bokhandel

Boken berättar vattentornens historia och presenterar 83 svenska vattentorn i bild och text. Till höger visas två boksidor, med torn från Oxelösund och Halmstad.


Malmö – den törstande staden” har tillkommit på initiativ av VA-verket Malmö, och är en monografi om vattnet i staden. Staden Malmö har i över 400 år tagit ansvar för invånar­nas dricksvatten. Redan på 1580-talet lades de första vattenledningarna i Malmös gator, vilket gör staden helt unik i Sverige.
Boken har formatet 195 x 255 mm, 122 sidor samt hårda pärmar. Bokens bildskatt är unik med många tidigare opublicerade bilder, både mycket gamla svartvita men även kodachrome­bilder från 1940-talet. Denna sajts ägare, Eber Ohlsson är medförfattare och bild­leverantör, men har även ansvarat för hela bild­insamlingen.
Boken kan köpas i bokhandeln. Den kan även beställas från: VA-tidskriften Cirkulation: 111 kr inkl moms, exkl frakt www.cirkulation.com/bokhandel


Webbredaktör för:
eber.se
eber.se/sjk
eber.se/va-senior
eber.se/geo
videdalshus.se


Senaste nytt på sajten/Latest news on the web site.

201104: Ebers vattentorn 7/2020

201104: Eber’s Water Towers 7/2020