Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 95 (1996-08-28).

av Rolf Rehov


Med varsin rotknippe sitter fr v: Leif A Svensson, Per Bromé, Roger Svensson, (Alla KommunTeknik) och Atila samt stående Stefan (Puls).

Även träden har sina rötter. Fast ur samhällsekonomisk synpunkt behöver dom kanske inte nödvändigtvis befinna sig i våra avloppsledningar.

Att rötter är ett problem, och blir ett stort sådant i framtiden har man länge vetat bland oss som dagligen jobbar med rören. Man blir fundersam när man sedan påstår att för varje avhuggen rot kommer det fram 4 nya!

Om man då leker med tanken att vi har en ledningssträcka på 100 m och det tagit 20 år för trädets rötter att bli så stora/många att ledningen är utslagen, då skulle det alltså med ovanstående teori, bara ta 5 år innan ledningen är kaputt igen.

Framför någon dags skörd av rötter ses här Bengt Mattsson och Peter Stahre.

Undertecknad (som har sina rötter hos VA-verket) vill gärna försynt lägga fram ett förslag till den som har hand om det.

Vi håller nu på ute i Djupadalsparken och rotskär en Ø 1600 mm dagvattenledning på en sträcka av 85 meter. När rotskärningen är klar, går man in i ledningen och väljer ut ett antal punkter med avskurna rötter.

Sedan fotograferar man dessa med ett ½ års intervaller, så kan man följa utvecklingen och se hur snabbt roten återhämtar sig.

I samråd med RörnätsService (Lars-Göran Svensson) håller vi på med att lägga upp en strategi om hur man skall kunna dokumentera rötter i ledningarna. Bara i fall någon undrar…..

I rikets tjänst
Rolf Rehov
KommunTeknik