Ebers vattentorn 2002

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2002

Att illustrera margarinpaket med vattentorn är inte vanligt, men har använts av Esbjerg Maragarinefabrik. Det är ett grepp som är förståeligt, eftersom ett varumärke skall vara särpräglat och därtill kopplat till positiva värden. Vad kan då vara mera lämpligt än ett magnifikt vattentorn och därtill den danska stadens kännetecken.

Arkitekt för det sedan 1897 på en kulle, tillika bronsåldershög, stående västjylländska tornet, med sina karakteristiska tureller, var Christian Hjerrild Clausen. Han har med stor sannolikhet haft det medeltida Haus Nassau i Nürnberg som förebild. Tornets cylindriska reservoar rymde endast 130 m³, vilket tidigt blev för lite i den expansiva exporthamnstaden.

Det sedan länge avställda tornet, fick för tio år sedan en gedigen upprustning, och hyser idag sommarutställningar med tornutsikt. Det byggnadsminneförklarade tornet med egen förening har nu, skulle man kunna säga, hamnat i smöret.

Publicerad 2002-02-13

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2002.

Se även: Vandtårne: Region Syddanmark > Esbjerg


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2002

Hydriatri (kallvattenbehandling) botar nervösa sjukdomar. Kan det ha varit tankar om denna terapeutiska behandling, som gjorde att när man i den kejserliga tyska huvudstaden Berlin i slutet av 1800-talet skulle bygga ett nytt psykiatriskt sjukhus för 1 000 patienter, även planerade in ett vattentorn? Eller var det bara ett konstaterande att friskt vatten ger friska liv. År 1880 stod i alla fall hospitalet klart, med vattentornet centralt placerat i området.

Arkitekt för det som i dag heter Karl-Bonhoffer-Nervenklinik var Stadtbaurat Herman Blankenstein. Det 28 meter höga vattentornet, med en kvadratisk grundplan, hade ursprungligen en reservoar på 85 m³, men denna ökade till 90 m³ vid ombyggnaden 1967, när reservoarens kopparplåt byttes ut mot förzinkat stål. I vilken mån även behandlingen har förändrats är okänt, kanske är någon metod droppad.

Publicerad 2002-03-20

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2002.

Se även: Wassertürme: Berlin > Reinickendorf


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2002

En av den armerade betongens pionjärer, François Hennebique byggde år 1904 ett hus till sig själv i Bourg-la-Reine, en mondän förstad söder om Paris. Detta spännande hus är ett bra exempel på hur man använder betongen i en monolitisk konstruktion, ett område där Hennebique var en föregångsman.

I huset har han nyttjat många av betongens avancerade uttrycksmedel, vilket tillsammans med det gedigna arbetet gjort att huset fortfarande upplevs som modernt.

Ett av byggelementen, kronan på verket, är det minaretliknande 40 meter höga tornet, som halvvägs upp har en vattenreservoar rymmande 25 m³. Med detta vattentorn har Hennebique byggt ett den armerade betongens utropstecken.

Publicerad 2002-04-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2002.

Se även: Château d’eau: Département 92 > Bourg-la-Reine


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2002

Vattentorn är en form av upplyftande verksamhet, som intressant nog finns på en del flygplatser, såsom på Prags gamla flygplats Kbely. Tornet där, i armerad betong med supplerande inglasningar och en flygfyr överst, ritades av arkitekt Ottakar Novotny och byggdes 1927-28.

Reservoarfasadens flygplansreliefer (troligtvis en Farman F-62 Goliath) skapades av Jan Lauda. Dessa reliefplan har civilflygplansregistreringen “L-B”, en beteckning som gällde för Tjeckoslovakien fram till 1930. Vattentornet, sedan länge stående på militärt område, togs ur drift under 1970-talet. På ett annat plan, det heraldiska, har tornet lyfts, det pryder nu stadsdelen Kbelys vapensköld.

Publicerad 2002-06-12

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2002.

Se även: Vattentorn: Prag > Kbely


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2002

Eau de Cologne är kanske det, som numera fyller det gamla vattentornet på Kaygasse i Köln. Annorlunda var det, när det 35 meter höga tornet stod klart 1872, då fylldes det med en annan form av vatten från Köln, 3 600 m³ dricksvatten. Det av den engelske arkitekten John Moore ritade tornet avställdes vid det förra sekelskiftet, varefter det hyste verkstäder och lager.

Under det andra världskriget blev tornet en bunker med tjock betong. Krigshandlingarna skadade tornet svårt, men det gick en ny vår till mötes när det i slutet av 1980-talet byggdes om till ett ytterst smakfullt lyxhotell, kanske Tysklands bästa och mest särpräglade, där gästerna säkert omslutes av någon eterisk vätska.

Publicerad 2002-08-21

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2002.

Se även: Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Köln


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2002

Silicon Valley må var den moderna teknikens Mecka, men människorna där liksom annorstädes har behov av vatten. Vatten levererat med hjälp av gammal beprövad teknik, såsom kommunicerande kärl, vilket på den låglänta marken söder om San Francisco Bay innebär vattentorn.

Ett sådant torn i lokalt anpassad stil finns på Agnews Developmental Center, ett tidigare delstatligt mentalsjukhus i den kaliforniska staden San Jose, Silicon Valleys hjärta. En del av modernitetens apostlar värdesätter dock dessa upprättstående teknikrelikter, eftersom de kan nyttjas inom mobiltelefonin.

Publicerad 2002-10-02

Read the English version

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2002.

Se även: Water Towers: California > San Jose


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2002

Att brygga öl kräver förutom malt, humle och jäst, även gott vatten. Många bryggerier brukar i sina försäljningsargument framhålla vilken god vattenkälla de förfogar över. Bryggeriet “Pilsner Urquell” i staden Pilsen i Tjeckien, skulle kanske förutom att framhålla sitt mjuka vatten, även kunna sälja urpilsnern på sitt vattentorn, vare sig tornet innehåller råvaran eller slutprodukten.

Bryggeriområdets brandpostståndrör är märkta “Pilsner Urquell”, och det sekelgamla jugendvattentornet kommer självklart att serva dessa vid släckning, antingen det gäller brand eller törst.

Publicerad 2002-11-06

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2002.

Se även: Vattentorn: Tjeckiska Zapadni > Pilsen


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2002

Peder Andersen var en fabrikör som levde och verkade på 1800-talet i Frederiksberg, en av den danska huvudstaden omsluten kommun. Han ordnade 1869 en privat vattenförsörjning för östra delen av hemkommunen, och byggde då ett vattentorn på sin tomt.

År 1877 upprepade han bedriften genom att längre västerut, vid P Andersens Vej, uppföra ett nytt vattenverk och vattentorn. Tornet, med en av krysspelare uppburen reservoar på ca 500 m³, togs ur bruk 1948 och är sedan 1990 byggnadsminne. Än i dag står namnet Andersen på vattentornet, ett vackert minne som kanske även skulle passa andra sonnamn…

Publicerad 2002-12-11

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2002.

Se även: Vandtårne: Region Hovedstaden > Frederiksberg


<<< Föregående år (2001)

Följande år (2003) >>>