Jens Möller: “Husen hyser spåren. Ingår i boken “Malmö elektriska spårväg 100 år.” 2006.

Mats Améen och Jens Möller: “Spårvägen i Gävle – ett av många kommande 100-årsjubileer.” Från MfSS 5/2004.

Jens Möller: “Jönköpingsrester.” Från MfSS4/2007.

Lennart Améen: “Karlskronas rosetter uppåt väggarna. Från Koltåget 1/94.

PG Andersson: Bildillustration av Lennart Ameens artikel. På PG Anderssons webbsajt pege.nu.