Ebers vattentorn – Estland

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2022

För 120 år sedan var Hapsal (Haapsalu) en kurort i Estland för den ryska aristokratin och tsarfamiljen. För att snabbt och bekvämt ta sig dit från S:t Petersburg var det tåg som gällde och därför byggdes det en järnväg från Tallinn till Hapsal. Ångloken krävde vatten och det innebar att det på denna linje byggdes tre snarlika vattentorn, i Riisipere, Risti och Haapsalu.

Vattentornet i Risti, byggt 1905 är 18 m högt med en reservoar på 63 m3. Det har senare blivit köpt och restaurerat av en vattentornsvän. Originalutrustningen som gjutjärnstrappa och ugn för uppvärmning av vattnet finns kvar.

Publicerad 2022-10-05

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2022.

Se även:  Veetornid: Eesti > Läänemaa/Wiek > Risiti


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2017

I den gamla estniska staden Karksi-Nuia, nära gränsen mot Lettland, står sedan 1994 ett 35 meter högt vattentorn med fyra cisterner, som vardera rymmer 30 m³ vilket ger en total volym på 120 m³. Det är ett lettiskt bolag som konstruerat detta standardvattentorn, med varierande antal cisterner.

I Lettland kan man finna vattentorn med såväl två, tre som fyra cisterner ordnade på samma sätt som i Karksi-Nuia. I den mycket lilla staden Ape i nordöstra Lettland står intill varandra tre vattentorn med vardera tre cisterner, alltså totalt nio cisterner. Frågan är om det är den optimala lösningen?

Publicerad 2017-06-08

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2017.

Se även:  Veetornid: Eesti > Karksi-Nuia


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2007

Det är inte helt ovanligt att äldre vattentorn, som inte längre är i drift, får en ny uppgift som utsiktstorn. I regel får då rör och reservoarer vara kvar intakta, antingen det sker av kostnads- eller av byggnadsantikvariska skäl. Ovanligt är det däremot att hela övre delen av tornet lyfts bort och ersätts med en kopia.

Så skedde dock år 2001 i den estniska staden Viljandi, när dess 30 meter höga vattentorn, byggt 1911 och tagit ur drift 1960, genom en insamling i stadens Rotary Clubs försorg, fick en ny oktagonal trevåningsöverdel. Nu kan man här se på både utsikten och stadshistoriska bilder.

Publicerad 2007-11-07

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2007.

Se även: Veetorn: Viljandimaa > Viljandi