Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 55 (1995-05-15)

Eber Ohlsson


VA-verkets info sprids som ringar på vattnet. I höstas sände VA-verket ut UNICEF:s pärm “En droppe vatten” till alla Malmös skolor.

I Vattenstänk 47 skrev vi om en 6:e klass på Dammfriskolan som vann pris på vann.

Det finaste man kan vinna är dock kunskap. Och det är något klass 4-5-6g på Segevångsskolan vunnit.

Vattenstänk har be­sökt klassens vattenutställning samt tittat i klassens vattenböcker. I utställningens programförklaring beskriver eleverna själva bäst sitt arbete:

“Vi har under några veckor i vår jobbat med ‘vatten’ på olika sätt. Vi har frågat oss vad vatten är och varför det är så viktigt. Vår egen vattenkonsumtion har vi jämfört med några barns i Namibia.

Vi har också gjort en del vattenexperiment och varit på ett lärorikt studiebesök på Vattenverket. Slutligen har vi gjort egna vattenböcker.”

Läraren Ingrid Persson berättar att projektet tema vatten pågått under 5 veckor. Vattenexperimenten har bl a varit studium i mikroskop, avsaltning och ytspänning. Eleverna har beskrivit vattnets kretslopp, nederbörd, föroreningar etc.

Driftteknikerna Håkan Nilsson och Benny Stoltz, som guidat på Bull­tofta, blev speciellt inbjudna att besöka elevutställningen.

Lärare för tema vatten har varit Ingrid Persson och Eva Sandström på Segevångsskolan.

Drifttekniker Håkan Nilsson besöker utställningen och lär sig vattenteknik.

Bilder från utställningen som inte publicerades i Vattenstänk.