Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 55 (1995-05-15)

Eber Ohlsson


VA-verkets info sprids som ringar på vattnet. I höstas sände VA-verket ut UNICEF:s pärm “En droppe vatten” till alla Malmös skolor.

I Vattenstänk 47 skrev vi om en 6:e klass på Dammfriskolan som vann pris på vann.

Det finaste man kan vinna är dock kunskap. Och det är något klass 4-5-6g på Segevångsskolan vunnit.

Vattenstänk har be­sökt klassens vattenutställning samt tittat i klassens vattenböcker. I utställningens programförklaring beskriver eleverna själva bäst sitt arbete:

“Vi har under några veckor i vår jobbat med ‘vatten’ på olika sätt. Vi har frågat oss vad vatten är och varför det är så viktigt. Vår egen vattenkonsumtion har vi jämfört med några barns i Namibia.

Vi har också gjort en del vattenexperiment och varit på ett lärorikt studiebesök på Vattenverket. Slutligen har vi gjort egna vattenböcker.”

Läraren Ingrid Persson berättar att projektet tema vatten pågått under 5 veckor. Vattenexperimenten har bl a varit studium i mikroskop, avsaltning och ytspänning. Eleverna har beskrivit vattnets kretslopp, nederbörd, föroreningar etc.

Driftteknikerna Håkan Nilsson och Benny Stoltz, som guidat på Bull­tofta, blev speciellt inbjudna att besöka elevutställningen.

Lärare för tema vatten har varit Ingrid Persson och Eva Sandström på Segevångsskolan.


Bilder från utställningen som inte publicerades i Vattenstänk.