Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 4/1980.

av Eber Ohlsson


I gamla tider, närmare bestämt från 1879, tog VA-verket råvatten från Sege å. Lite uppströms Valdemarsro avstyckades lite mark, ca 10 x 10 meter, för vattenintaget. Denna råvattenkälla räckte inte till när vattenförbrukningen i slutet av 1800-talet ökade kraftigt.

Från 1901 fick därför Malmö sitt vatten från Alnarpsströmmen, en källa som gav mycket vatten. Den gamla intagsplatsen vid Sege å slopades, förföll och glömdes bort.

Men helt bortglömd är den inte, för någonstans i myndigheternas handlingar är VA-verket upptaget som förvaltare av den lilla markbiten. VA-verket får fortfarande då och då förfrågningar. Nu är det bara att hoppas att äntligen efter 79 år, fastighetskontoret tar sitt ansvar och förvaltar jordlotten.