Water Towers: Nevada


Battle Mountain, Palmer Street

N 40.6388 – W 116.9415


Battle Mountain, Allen Road

N 40.6481 W 116.9577

Ursprungsbefolkningen i det som idag är USA, kallade vi ’indianer’. Efter européernas bosättning kom en stor del av ursprungsbefolkningen att till sist hamna i reservat. Den bild vi länge har haft av dessa reservat är att befolkningen där har haft torftiga levnadsförhållanden.

Under senare delen av 1900-talet har denna befolkning mer kraftfullt hävdat sina rättigheter och har också skaffat sig nya inkomster. Ett bevis på att modernare tider kommit är när man ser ett vattentorn nära Battle Mountain i nordöstra Nevada, som förklarar att här finns västra Shoshonernas Te-Moak-stam.

Publicerad 2022-08-31

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2022.Carson City, Access Road (Nevada State Railroad Museum) (railway)

N 39.1492 – W 119.7676