Originalpublicering 2006-02-03

Eber Ohlsson


Natten mellan den 24:e och 25:e november 1970 körde en personbil oavsiktligt ner i Vombsjön. Bilen fördes därefter av vattenströmmen mot regleringsdammens öppna dammlucka, vilket vid detta tillfälle, liksom merparten av tiden, var den mellersta luckan.

Det blev givetvis ett polisärende, och en utredning om var, när och hur olyckan hade skett. Den första frågan om var, var lätt att lösa för polisen.

Bilens spår och läge fastställde att föraren av personbilen förgäves hade försökt att få sin bil att bli en amfibiebil nära Malmö stads vatten- och avloppsverks regleringsdamm vid bron på väg 976, mellan Vomb och Hjälmaröd.

Nästa fråga var vid vilken tidpunkt olyckan hade skett. Det var här skribenten blev involverad i olycksutredningen, eftersom vattenverket fick en förfrågan från polismyndigheten i Eslöv. Polisen önskade att med hjälp av de pegeldiagram vi hade tillgång till, få fastställt olyckstidpunkten.

En pegel är ett instrument för mätning av vattenstånd, som kan kombineras med ett kontinuerligt registrerande instrument. Vattenverket hade ett sådana instrument, som på papper registrerade vattenståndet, dels i Vombsjön och dels i Kävlingeån nedströms dammluckorna. Papperet satt på en urverksdriven cylinder, där diagrampapperet med en veckas längd var anpassat till cylinderns omkrets. En bläckpenna var kopplad till en flottör i den mätbrunn där den registrerande pegeln satt, och ritade allteftersom tiden gick vattenståndet i Vombsjön respektive Kävlingeån på diagrampapperet.

Precisionsregistreringsurverket hade en gångtid på 32 dagar, men drogs upp varje vecka, vilket innebar att tidsavståndet mellan olika tidsangivelser därför kunde anses var exakta.

I det svar skribenten skrev till Eslövpolisen, föreslogs hur de bifogade pegeldiagrammen skulle tolkas. Vidare informerades om att luckdragningen vid detta tillfälle var 60 cm, med en beräknad avbördning av 6,5 m3/s.

En känd tidsangivelse var när dammluckan hade stängts för att få loss bilen. Med stängd lucka sjönk givetvis vattenståndet nedströms på ett markant sätt, och denna registrering på pegeldiagrammet borde polisen kunna ha som utgångsvärde, då de räknade sig fram till olyckstillfället.

Med detta svar till kriminalassistent Munter vid Eslövspolisen var ärendet utagerat för vatten- och avloppsverkens del, och skribenten har än idag inte kunskap om polisen lyckades fastställa den exakta tidpunkten för olyckan.

Vombsjöutloppet i slutet på 1940-talet.