Olika publikationer

Janis Priedits: Historik över skånska industrier


Ebers järnvägsvattentorn i VA-tidskriften Cirkulation

Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2020

Järnvägsvattentornet i den westfaliska staden Bielefeld i Tyskland är en känd byggnad för dem som har modelljärnvägar som hobby. Förklaringen är att en stor tillverkare av byggnader och andra tillbehör till modelljärnvägar har valt att göra en modell av just detta vattentorn.

Originaltornet var ursprungligen ett detaljrikt vattentorn från 1906, med tegelfasad och många fönster under klotreservoaren, en reservoarform vanlig vid de tyska järnvägarna. Nu är fönstren igenmurade och den forna glansen har falnat. Så den som vill se hur tornet en gång såg ut, får studera modellen.

Publicerad 2020-04-15

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2020.

Se även: Wassertürme Nordrhein-Westfalen > Bielefeld


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2017

Great Western Railway är en legendarisk järnväg i England. Den hade trafik från Paddington station i London och västerut. Chefsingenjör var den berömde Isambard Kingdom Brunel, som valde spårvidden 2 134 mm, en spårvidd som dock senare fick ändras till vår normalspårvidd 1 435 mm.

I Southall, 15 km väster om Paddington, byggde järnvägen 1895 genom Hanson Brothers ett oktagonalt, 32 meter högt vattentorn med krenelering, känt som Southall’s ‘castle’, där loken kunde tanka vatten fram till 1968. Det gamla viktorianska vattentornet blev 1983 ombyggt till en- och tvårums hyreslägenheter.

Publicerad 2017-11-08

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2017.

Se även:  Water Towers: Region Greater London > Southall


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2016

Staden Skjern i danska Västjylland är skapad av järnvägen. Här står sedan 1898 ett 15 m högt vattentorn för ånglokens försörjning. Det är ritat av NPC Holsø, en av Danmarks ledande järnvägsarkitekter. Tornet är byggnadsminne sedan 1981.

Skjern, som ligger i ett frikyrkligt område, var en tid alkoholmässigt torrlagd. Men det fanns ett vattenhål. På stationens servering kunde törsten släckas, men bara om man hade en tågbiljett. Därför såldes det många biljetter till den närmaste stationen, den 4 km bort liggande Tarm. Antalet som konkret reste mellan stationerna var dock betydligt färre.

Publicerad 2016-12-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 8/2016.

Se även:  Vandtårne: Region Midtjylland > Skjern


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2016

Världens största camera obscura i sin art finns i ett vattentorn i tyska Mülheim an der Ruhr. Det 25,5 meter höga tornet byggdes 1904 för att försörja den nationella järnvägens ånglok med vatten. Området med lokstallar och en stor järnvägsverkstad blev bombat 1943, men lyckligtvis klarade sig vattentornet utan skador.

När Mülheim 1992 anordnade en stor trädgårdsutställning på järnvägsområdet, installerades överst i det byggnadsminnes-förklarade tornet en camera obscura, som här innebar att man i ett mörkt rum genom en liten ljusöppning i taket samt genom linser avbildade omvärlden.

Publicerad 2016-11-02

Read the English version

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2016.

Se även:  Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Mülheim an der Ruhr


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2008

Stazione Termini, Rom C, är namngiven efter en av romartidens stora badanläggningar, Diocletianus termer, där bad skedde omväxlande i varmt och kallt vatten. På motsatt sida av stationsområdet finns två flankerande vattentorn, som bör ha levererat kallt vatten till loken, vatten som därefter upphettades.

Vattentornen är ritade av chefsingenjör och chefsarkitekt Angiolo Mazzoni, som var inspirerad av arkitekturinriktningen konstruktivism. Tornen liksom förnyelsen av stationen var ett arbete inför den stora världsutställningen 1942 i Rom, en händelse som dock rann ut i sanden.

Publicerad 2008-06-04

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2008.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Lazio > Roma, Termini


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2000

Forna tiders vattenkrävande järnvägsdrift – ånglok, krävde att dessa små mobila vattentankar då och då fylldes på med nytt vatten. För detta ändamål byggdes stationära vattenreservoarer, ofta standardiserade mindre vattentorn.

Det finns dock exempel på mer särpräglade former, som vattentornet vid Dortmund Südbahnhof. Det av de tyska statsbanorna 1927 uppförda 43 meter höga vattentornet i armerad betong, ritades av arkitekterna H Lehman och M Venner.

Förutom två betongcylindrar, med en sammanlagd reservoarvolym på 800 m³ i byggnadens övre tredjedel, fylldes tornet även med kontor, övernattningsrum och badanstalt för järnvägens personal. Fasaden, där våningsplanen är markerade med horisontella putsgesimser, orienterar sig mot “Amsterdamskolans” tegelexpressionistiska formspråk.

Reservoarerna, som försörjdes från det allmänna vattenledningsnätet, var i bruk till ångloksepokens svanesång i slutet av 1950-talet. Vattentornet är nu byggnadsminne.

Publicerad 2000-08-30

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2000.

Se även: Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Dortmund