Ebers vattentorn – Portugal

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2008

I staden Faro på den portugisiska Algarvekusten finns två vattentorn, som är så lika varandra att man nog skulle kunna kalla dem tvillingar. Ett torn står i väster och följdriktigt står det andra i öster. Förklaringen på den särpräglade torndesignen skulle kunna vara att den anspelar på det moriskt förflutna.

Tornen levererar tillsammans i genomsnitt 220 m³ vatten per timme i stadens högzon. Bildens vattentorn är byggt 1967 i ett projekt under ledning av ingenjör F. G. Burnay de Mendonça. Högreservoaren har en volym på 1 000 m³, vilken suppleras av en lågreservoar vid tornets bas på 4 600 m³.

Publicerad 2008-08-29

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2008.

Se även:   Torres da água: Faro > Faro


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2000

På en hög strandbrink på floden Tejos vänstra strand, står sedan 1979 ett gult vattentorn i betong. Tornets bärande del består av tre halvcylindrar, med öppningarna utåt. Halvcylindrarna övergår i den övre delen i tre slutna cylindrar, som tillsammans utgör reservoaren på 1 000 m³. Detta vattentorn heter på portugisiska Reservatrio elevado do Rapouso.

Skribenten kom en gång 1982 fram till tornet, och ställde en del frågor om vattentornet till den ingenjör som ledde arbetet med en pumpinstallation i markbyggnaden. Ingenjören kunde dessvärre inte besvara frågorna, eftersom han och installationsgänget just då skulle köra bort och luncha, men om jag var intresserad kunde jag själv gå upp i tornet.

Så skedde och uppe i tornet hade jag en vidunderlig utsikt över den stad som ligger på andra sidan floden Tejo – Lissabon. Numera är vattentornet inhägnat med ett två meter högt stängsel, krönt med taggtråd.

Publicerad 2000-11-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2000.

Se även: Torres da água: Setúbal > Caparica