Originalpublicering 2008-06-25

Eber Ohlsson


Halvårsgamla VA SYD kapar steg för steg kopplingarna till moderkommunerna. Det senaste kopplingen som bryts gäller Malmö stads telefonväxel. Den 30 juni 2008 får VA SYD ett nytt telefonsystem, vilket också innebär att alla medarbetare får nya telefonnummer.

Det är givetvis en fördel om man kan fördela telefonnumren enligt något system, så att ingen medarbetare blir bortglömd. Den nu föreslagna fördelningen synes ha skett i alfabetisk ordning – efter medarbetarnas förnamn.

Annorlunda var det när den förra stora telefonnummer­fördelningen skedde på 1980-talet. Skälet till skiftet den gången var att Malmö stad fick en ny AXE-växel. Även då fick medarbetarna nya telefonnummer, men fördelning skedde efter principen rumsnummer. Merparten av medarbetarna på VA (ingick då i Gk) satt i kv Ledebur (gamla stadshuset). År 1987 lämnade vi detta kvarter och en kort tid därefter revs de flest av de byggnader som hade hyst VA-verket.

Det var inte bara medarbetarna som flyttade, utan även deras telefonnummer. Först gick flytten till kv Rapphönan (nya stadshuset), och sedan till kv Avenboken. I det senare kvarteret flyttade VA-verket in 1992, när Fastighetskontoret flyttade ut.

Det innebär att vi tills nu, har kunnat se hur vi satt på 1980-talet. I byggnader som är rivna sedan 20 år. Det är dock inte helt ovanligt att strukturer består, även om omgivande faktorer ändras under resans gång. Domängränser i stadsbebyggelse är ett tydligt exempel.