Ebers vattentorn 2023

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).

Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2023

I Gütersloh, en stad i tyska Nordrhein-Westfalen, byggde de preussiska statsjärnvägarna 1917 ett 30 m högt vattentorn i armerad betong med en reservoar på 285 m3 för att förse ångloken med vatten. Intill tornet låg hushållsmanskintillverkaren Mieles fabrik.

När ångloken och behovet av vatten försvann för järnvägen på 1950-talet och Mieles fabrik samtidigt växte och inneslöt vattentornet, arrenderade Miele tornet och vattenrättigheterna 1959. De köpte det 2013, restaurerade det för 250 000 EUR och målade om tornet i sina färger, rött och vitt. Vattentornet är nu kulturminnesmärkt.

Publicerad 2023-02-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2023.

Se även:  Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Gütersloh


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2023

Reservoardelen på sfäriska vattentorn har en form som gör dem attraktiva att efterlikna bär och frukter. Detta gäller inte minst stålvattentorn, som bortsett från åtkomsten, har lättmålade ytor. En liten stad som har anammat detta är Poteet i södra Texas, 5 mil söder om San Antonio.

Eftersom Poteet kallar sig själv för Texas jordgubbshuvudstad har reservoardelen på stadens vattentorn målats som en jordgubbe, med gröna blomblad på tornets topp. Ett vattentorn som är 40 meter högt. Det arrangeras en jordgubbsfestival varje år, som äger rum i april, vilket indikerar stadens sydliga läge.

Publicerad 2023-03-15

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2023.

Se även:  Water Towers: Texas > Poteet


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2023

I den militärpolitiskt viktiga staden Metz i tyska Lothringen byggde tyskarna i början av förra seklet på den gamla Vauban-befästningsmarken en magnifik järnvägsstation med tillhörande vattentorn. Då Metz endast låg 17 km från den franska gränsen präglades staden av militären, där vattentornet skulle klara vattenförsörjningen till både ånglok och militärens hästar vid truppförflyttningarna.

Det 38 meter höga vattentornet, som ritades i nyromansk stil av Kröger i Berlin och som byggdes 1907-08, fick en reservoar på 300 m3. År 1919 blev staden fransk och huvudstad i region Lorraine.

Publicerad 2023-04-19

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2023.

Se även:   Château d’eau: Grand Est: Département 57 > Metz