Ebers vattentorn 2013

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2013

När vi idag ser Österrike och Ungern på kartan, så ser vi länder utan kust. Men så var inte fallet för ett sekel sedan. Då hade dubbelmonarkin Österrike-Ungern både kust och hamnar vid Adriatiska havet. Det habsburgska rikets stora export- och importhamn var staden Trieste.

Det är ett skäl till att man idag i Triestes hamn finner många vackra, mer än 100 år gamla magasin och ett lika gammalt vattentorn, som alla minner om kejsarrikets storhetstid. Den kosmopolitiska staden, som i mer än 500 år tillhörde Österrike, kom efter första världskriget att ingå i Italien och där få ett minskat uppland.

Publicerad 2013-02-13

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2013.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Trieste


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2013

Vad gör en trakt om man är störst och bäst på persikoodling och grann-staten i stället oberättigat är känd för detta? Man utformar det nya vattentornet som en persika och placerar det invid en trafikerad motorväg. Därför står sedan 1981 ett 20 meter högt persikovattentorn i stål utmed Interstate 85 vid Gaffney i South Carolina i USA.

Det är en saftig persika utan kärna, varur man kan få 3 800 m³ vatten. Vattentornets design av Peter Freudenberg är så uppmärksammat att det nästan är en trafikfara. Det har gett upphov till turism, men också en snarlik, men hälften så stor kopia vid Clanton i Alabama.

Publicerad 2013-03-20

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2013.

Se även:   Water Towers: South Carolina > Gaffney


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2013

Vatten förenar himmel och jord i det eviga kretsloppet. Himmel och vatten förenades också i Hamburgs vattentorn i Winterhude. Arkitekt Oskar Menzel vann 1907 en idétävling om detta torn, som ligger i i slutet av en 1 400 m lång axel i Hamburgs stadspark. Tornet var i drift i stadens högzon från 1916 till 1924, då det delvis förlorade sin funktion när två av stadens tryckzoner slogs samman.

1930 tillkom ett planetarium i tornets nedre del och 1944 blev vattenledningen till tornet så bombskadat, att tornet togs ur drift. Det 64,5 m höga tornet, som är kulturminne sedan 1981, rymde 3 000 m³ vatten.

Publicerad 2013-05-02

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2013.

Se även:   Wassertürme: Hamburg > Winterhude


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2013

Nederländernas mest hållbara kontor är ett vattentorn från 1897. Det står i Bussum, en stad sydost om Amsterdam. Från att ha varit ett klassiskt 200 m³ stort Intze-torn, har det nu förlorat sin reservoarfunktion, men har fått en ny överdel i glas med vindmölla på taket samt en sidobyggnad.

Här är det nollenergi och klimatneutralt, med termisk energilagring, värmepumpar och kraftvärme. All nödvändig elenergi genererat internt med vindkraft, solceller och kraftvärme, en kraftvärme som använder vegetabilisk spillolja. Tornet har eget vatten- och avloppsverk. Etc, etc. Ett torn i tiden.

Publicerad 2013-06-05

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2013.

Se även:   Watertorens: Noord-Holland > Bussum


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2013

Den amerikanska tecknade serien Superman, med undertiteln Man of Steel blev i Sverige känd under namnet Stålmannen, vilket nog kan förklaras med risken vid denna tid för missuppfattning av originalnamnet, men han kunde då också få behålla sitt S på trikåerna.

Stålmannen bor i den fiktiva staden Metropolis, ett namn som också en liten stad vid Ohiofloden nära Mississippi har. Denna USA-stad avbildade därför superhjälten på sitt centrala stålvattentorn. Tornet rostade emellertid och skrotades för några år sedan. Superman har dock återuppstått, nu på ett vattentorn i stadens periferi.

Publicerad 2013-08-28

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2013.

Se även:   Water Towers: Illinois > Metrolpolis


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2013

Vattentornsbygget i den litauiska staden Šiauliai kom att pågå längre än planerat. 1939 började man bygga efter ritningar av professor P Morkunas och A Janulionis, men redan året efter blev bygget fördröjt när Litauen blev ockuperat av Sovjetunionen, och efter ytterligare ett år kom nazityska trupper.

År 1944 återkom krigsfronten och nu blev Sovjetunionens ockupation mer permanent. Så småningom fortsatte dock bygget av det 47 meter höga vattentornet och 1948 stod det klart. En rimlig tidsutdräkt med tanke på omständigheterna. Tornet är fortfarande i drift och i nedervåningen finns nu ett VA-museum.

Publicerad 2013-10-02

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2013.

Se även:   Vandens bokštai: Lietuva > Šiauliai


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2013

Ett i högsta grad klassiskt vattenverk och vattentorn byggde Louisville Water Company 1856 nära floden Ohio i staden Louisville i Kentucky i USA. Arkitekt Theodore R. Scowden använde här antikens formspråk i tornets doriska kolonn, omringad av en korintisk portik med tio pelare och där ovanför klassiska statyer.

En tornado 1890 förstörde mycket, men där det mesta dock kunde återställas. Det 56 meter höga vattentornet är ett ståndrör, som hjälpte till att jämna ut trycket vid de kraftiga ångmaskinernas kolvslag. Vattentornet togs ur drift 1909 och är nu givetvis en officiell sevärdhet.

Publicerad 2013-11-06

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2013.

Se även:   Water Towers: Kentucky > Louisville


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2013

Byggnader får ibland folkliga epitet, vattentorn inte undantagna. I danska Korsør har ett av tornen i folkmun fått epitet Kindtanden. Vattentornet är resultatet av en arkitekttävling 1947, som vanns av E Frandsen och J Falster. De vann på vann, som en skåning skulle ha sagt. Det 30 m höga tornet i armerad betong rymmer 450 m³.

Tänder, tandstatus och karies var annars något som allmänt diskuterades för 50 år sedan. Då fanns förslag om att tillsätta fluor i dricksvattnet. Men det blev protester, ingen hade bett om denna allmänmedicinering. Medborgarna har trots det ett gott bett utan proteser.

Publicerad 2013-12-11

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 8/2013.

Se även:   Vandtårne: Slagelse > Korsør-Fjordvænget


<<< Föregående år (2012)

Följande år (2014) >>>