Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 62 (1995-08-17)

Eber Ohlsson


Det är svårt att finna någon lund på Sjölundaverket.

Det ursprungliga Sjölunda var ett litet lantställe på landremsan mellan järnvägen och Lommabukten, mycket nära den nuvarande Sjölundaviadukten.

Som namnet antyder bör den ha legat i en lund. Och en lund är enligt ordboken en skogig lövskog eller dunge. Namnet antyder vidare att den låg nära vattnet. Med andra ord bör Sjölunda ha varit en angenäm plats med stora träd och nära sjön.

Nuvarande Sjölundaverket ligger 2 km från lantstället Sjölunda. Rakt ut i havet. Eftersom det saknades ortsnamnstradition där avloppsreningsverket skulle ligga, fick den överta lantställets namn. Men är nuvarande Sjölunda en lund vid sjön?

Jo, nog ligger Sjölunda nära vattnet, och då avses inte det strömmande vatten som tillföres från stadens abonnenter, utan den stilla framflytande Segeån på ena sidan och det vatten som återstår mellan Oljehamnen och den halvö byggd på avfallsmassor som finns på en annan sida.

Det finns en viss växtlighet, men någon lummig lund får man leta förgäves efter. När Sjölunda planerades ingick mycken läplantering. Detta har delvis försvunnit med utfyllnaderna.

Det är klart att det inte är lätt att plantera träd på ett område där det finns mängder av ledningar som attraherar trädens rötter.

Men nog skulle Sjölunda göra bättre skäl för sitt namn än vad den nuvarande grönskan visualiserar. Bulltoftaverket har genomfört ett ambitiöst trädplanteringsprogram. Vore inte detta något även för Sjölunda?