Ebers vattentorn – USA

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2024

80 ånglok i aktivitet på en rangerbangård med 73 spår i bredd kräver mycket vatten. Därför byggdes det 1915-16 ett vattentorn med bostäder i Hohenbudberg, väster om Rhen i Ruhr. Rhenvattnet blev renat och uppumpat i det 35 m höga tornet, med två reservoarer på totalt 1 000 m3.

Eftersom rangerbangården var Tysklands näst största och militärt mycket betydelsefull, blev den kraftigt förstörd under andra världskriget, men återuppbyggd. Tornet förlorade sin betydelse med banelektrifieringen och är nu byggnadsminne. Samhällets strukturomvandling medförde en bangårdsnedläggelse 1986.

Published 2024-04-30

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2024.

Se även:  Water Towers: Illinois > Chicago, Rosemont


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2023

Även om tegelvattentorn inte är så vanliga i USA, så finns de. Ett sådant vackert torn står i Eden Park i staden Cincinnati, som ligger i den sydvästra delen av staten Ohio. Ett torn som står uppe på kanten vid Ohioflodens slingrade dalgång, och som gör staden till USA:s vackraste inlandsstad enligt Churchill.

Det 52 meter höga tornet, som ritades av Samuel Hannaford & Sons i nyromansk stil, med en cylindrisk reservoar och ett vidstående högre oktagonalt torn, byggdes 1894 och var i drift fram till 1912, då det fick en ny funktion. Det är nu utnämnt till att vara en nationell historisk sevärdhet.

Publicerad 2023-11-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2023.

Se även:   Water Towers: Ohio > Cincinnati, Eden Park


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2023

Reservoardelen på sfäriska vattentorn har en form som gör dem attraktiva att efterlikna bär och frukter. Detta gäller inte minst stålvattentorn, som bortsett från åtkomsten, har lättmålade ytor. En liten stad som har anammat detta är Poteet i södra Texas, 5 mil söder om San Antonio.

Eftersom Poteet kallar sig själv för Texas jordgubbshuvudstad har reservoardelen på stadens vattentorn målats som en jordgubbe, med gröna blomblad på tornets topp. Ett vattentorn som är 40 meter högt. Det arrangeras en jordgubbsfestival varje år, som äger rum i april, vilket indikerar stadens sydliga läge.

Publicerad 2023-03-15

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2023.

Se även:  Water Towers: Texas > Poteet


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2022

Ursprungsbefolkningen i det som idag är USA, kallade vi ’indianer’. Efter européernas bosättning kom en stor del av ursprungsbefolkningen att till sist hamna i reservat. Den bild vi länge har haft av dessa reservat är att befolkningen där har haft torftiga levnadsförhållanden.

Under senare delen av 1900-talet har denna befolkning mer kraftfullt hävdat sina rättigheter och har också skaffat sig nya inkomster. Ett bevis på att modernare tider kommit är när man ser ett vattentorn nära Battle Mountain i nordöstra Nevada, som förklarar att här finns västra Shoshonernas Te-Moak-stam.

Publicerad 2022-08-31

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2022.

Se även:  Water Towers: Nevada > Battle Mountain


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2022

Chicago sades vara ”Sveriges näst största stad” år 1900, eftersom här bodde så många immigranter från det gamla landet. Speciellt i stadsdelen Andersonville i Chicagos norra del bodde många svenska immigranter. Detta mönster att i det nya landet bo nära sina gamla landsmän är inte mindre vanligt idag, oavsett immigrantland. Efter någon generation blir detta mönster dock mindre accentuerat.

På Andersonvilles affärsgata N Clark Street kan man idag emellertid finna såväl Swedish American Museum som ett av de i USA så vanliga vattentornen på hustaken, här målat med gult kors på blå botten.

Publicerad 2022-03-16

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2022.

Se även:  Water Towers: Illinois > Chicago > Andersonville


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2021

En konservburk som bara innehåller vatten kanske inte är den mest lättsålda varan, om den inte är många gånger större samt är ett prydligt reklammålat vattentorn. I Sunnyvale i Kalifornien i USA står ett 46 m högt vattentorn, som rymmer 570 m³ och är formad och målad som en konservburk med fruktcocktail från Libby’s.

Fabriken i Sunnyvale startade 1907 och blev 1922 världens största konservfabrik, där det första vattentornet i trä år 1965 blev ersatt av nuvarande torn. Fabriken är nu riven, men tornet står kvar omgivet av högteknologiska bolag, eftersom det står i hjärtat av Silicon Valley.

Publicerad 2021-08-25

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2021.

Se även:  Water Towers: California > Sunnyvale  


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2021

Det finns vattentorn, som man för ovanlighetens skull kan se ner på. Ett sådant är det gamla vattentornet i Chicago i USA. Husen omkring detta är inte bara höghus, de är vad vi kallar skyskrapor. Det 47 meter höga tornet från 1869, byggt i kalksten, är ritat i gotisk stil av William W. Boyington.

Det är det näst äldsta vattentornet i USA. Chicagotornet, som är ett ståndrör, var en av de få byggnader som klarade sig vid den stora branden 1871. Tornet fick 1969, som första objekt, utmärkelsen En amerikansk vattensevärdhet och är sedan 1975 även En amerikansk historisk plats. Ett torn att se upp till.

Publicerad 2021-02-17

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2021.

Se även:  Water Towers: Illinois > Chicago


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2020

WaterTower Music är ett amerikanskt skivmärke, som har fått sitt namn efter filmbolaget Warner Bros. ikoniska vattentorn, som står på bolagets studioområde i Burbank, norr om Hollywood i USA. Warner Bros. är också ägare av skivmärket.

Vattentornet är, i ett mer sofistikerat måttsystem än fot och gallon, 30 meter högt och rymmer 380 m³. Det byggdes 1926 intill studiornas brandkår, men blev senare flyttat då man efter en jordbävning 1933 insåg att tornet i en framtid skulle kunna falla ner och skada brandstationen. Tornet är nu tömt på vatten och har förklarats vara en historisk sevärdhet.

Publicerad 2020-09-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2020.

Se även:  Water Towers: California > Los Angeles, Burbank


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2020

Av vattnets tre faser, är det den flytande fasen som gäller för vattentorn. Risken för att vattnet skall övergå i den fasta fasen is, finns bara om temperaturen går under noll grader Celsius och vattenomsättningen är liten. Däremot bör den tredje fasen, ånga, inte förekomma under normala naturliga förhållanden.

Under kalla sommarkvällar kommer det dock ånga ur pipen på vattentornet i Kristinas och Karl-Oskars stad Lindstrom i Minnesota i USA, ett torn som var i drift 1902-1990. Det är dock en medveten skapad ånga, eftersom vattentornet har formats som en tekanna, med handtag och pip.

Publicerad 2020-03-11

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2020.

Se även: Water Towers: Minnesota > Lindstrom


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2019

Majs är en vatten- och värmekrävande gröda, speciellt i början av växtstadiet, och en stråväxt som kan bli upp till 6 m hög. Produktionen av grödan är stor i USA och speciellt i centrala Mellanvästern. Här i staden Rochester i södra Minnesota står ett vattentorn format och målat som en majskolv, vilket är honblomman på växten.

Det 46 m höga vattentornet, där majskolven är 18 m, är byggt 1931 och rymmer 190 m³. Tornet ägs av livsmedelsindustrin Seneca Foods, och här intill vattentornet tippar lastbilarna sin last av majskolvar. Det verkar som om även den skördade majsen kräver en hel del vatten.

Publicerad 2019-08-28

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2019.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Rochester


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2019

Många av de 170 vattentorn som tills nu har presenterats i Cirkulation har varit torn som av ett eller annat skäl har stuckit ut från mängden. Men alla vattentorn får inte sådan uppmärksamhet; torn som ändå varje dag, år ut och år in gör sitt arbete till gagn för oss törstande själar. De tar inte så stor plats, men höjer sig över mängden.

Ett sådant vattentorn står i den lilla staden Tillar i Arkansas i USA. Av något skäl har sista bokstaven fallit bort på tornet, så att där nu står Tilla, vilket kan se ut som en tanke. Ett vattentorn, som kanske har stått där i 55 år, ett torn man borde gratulera varje dag.

Publicerad 2019-04-17

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2019.

Se även:   Water towers: Arkansas > Tillar


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2018

Vattentorn kan vara en god marknadsförare, om den utformas på ett bra sätt och står på rätt plats. Invid motorvägen I 57, på rekreationsområdet Rend Lake i södra Illinois i USA, står ett sfäriskt stålvattentorn utformad som en golfboll på en peg och marknadsför en 27-håls golfbana. En form av reklam som flera golfbanor tillämpar.

Det var den amerikanska armens ingenjörskår, som på 1960-talet anlade den 75 km² stora vattenreservoaren Rend Lake, varifrån 300 000 personer får sitt vatten. Golfströmmen, det vatten som strömmar ut ur golfbollen, behövs nog för att hålla liv i de gröna mattorna.

Publicerad 2018-10-31

Ladda ner Cirkulations version av      Ebers vattentorn 7/2018.

Se även:   Water Towers: Illinois > Rend Lake


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2018

Amerikanska vattentorn är ibland det vi kallar ståndrör. Av de fåtal klassiska ståndrör som finns kvar, står faktiskt tre i Saint Louis i Missouri, en stad kallad Porten till Väst. Det äldsta av dessa tre ståndrör står som en trafikdelare mitt i East Grand Avenue, i ett område där man inte kan vara nog försiktig.

Det 47 meter höga tornet är byggt 1871 och togs ur drift 1912. Det är ritat av arkitekt George I Barnett, och kallas ”Old White”, även om den vita färgen nu har sjangserat. Det är något visst att i detta område se denna ensamma kolonn med korintiskt kapitäl, så långt från det antika Grekland.

Publicerad 2018-03-14

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2018.

Se även:  Water Towers: Missouri > Saint Louis


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2017

På Appalachernas södra utlöpare, i delstaten Georgia i USA ligger staden Rome. Liksom sin namne i Europa ligger staden på sju kullar och är korsad av ett vattendrag. Här finns också en replik av skulpturen av Romulus och Remus, en gåva av Mussolini 1929. Men där upphör nog likheterna mellan städerna.

På Neely Hill byggdes 1871 ett vattentorn, som rymde 950 m³ vatten, och året efter kom tornuret, med visartavlor i alla väderstrecken, och tornet fick då en höjd på 32 m. Sedan 1995 är vattentornet museum. Även om denna stad inte är evig, får vi hoppas att det vackra vattentornet få stå och klockan gå.

Publicerad 2017-08-30

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2017.

Se även:  Water Towers: Georgia > Rome


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2017

Staden Newberry i South Carolina i USA, 5 mil från delstatshuvudstaden Columbia, har kanske funnit sin svarsvariant på parabeln Columbi ägg, när de uppförde sitt vattentorn. De har här satt ägget på sin spetsiga ända, genom att placera det på en klassisk stålvattentornsfot. Ägget är också försett med äggstämpeltexten ”Newberry County – Milk and Egg Capital”.

Vilka överraskningar kan då ägget i denna självutnämnda ägghuvudstad ge? Ägg anses folkligt vara fertilitetspåverkande, så vad händer om man dricker vattnet? Troligtvis ingenting, eftersom Newberry alltjämt är en mindre stad.

Publicerad 2017-03-15

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2017.

Se även:  Water Towers: South Carolina > Newberry


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2016

Vattentornet i staden Anderson i delstaten Indiana i USA kan vara en namnskylt som slår det mesta, om man bor som bilden visar. Det kanske till och med kan vara värt att ta namnet Anderson. Staden har fått sitt namn efter Hövding William Anderson, vars moder var en indianska från Delaware och fadern en svensk köpman.

Vid folkräkningarna i USA går man in på detaljer, som är främmande för oss. Sålunda visar den senaste folkräkningen att av stadens 60 000 invånare, var 82 % vita, 15 % afro-amerikaner men bara 0,3 % indianer. Så William Anderson skulle om han hade levat idag, ha tillhört en minoritet.

Publicerad 2016-08-24

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2016.

Se även:   Water Towers: Indiana > Anderson


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2016

Vatten är hälsa. Man blir därför lite konfys, när det på ett vattentorn i Durham i delstaten North Carolina i USA görs reklam för ett cigarettmärke. Tornet står inne på ett gammalt fabriksområde för American Tobacco Company, ett bolag som saluförde Lucky Strike.

Bakom vattentornet står en skorsten, som också har reklam för cigarettmärket. Tala om förödande reklam. Tobaksbolaget lämnade universitetsstaden Durham i slutet av 1980-talet och sedan 2004 finns i de gamla fabrikslokalerna kontor, affärer och restauranger. Förhoppningsvis är det en tobaksfri miljö, utan ens en vattenpipa.

Publicerad 2016-03-16

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2016.

Se även:   Water towers: North Carolina > Durham


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2015

Det bor bara ca 700 invånare i svenskstaden Stanton i Iowa i USA, en stad som trots det har två kurbitsmålade vattentorn. Det äldre tornet, som står på kyrkogården, är formad som en kaffekanna, 11 m hög och med en diameter på 6 m. Det uppges vara världens största svenskkaffekanna.

Hela vattentornet är 38 m högt och rymmer 150 m³. Tornet blev en kaffekanna 1971 för att hedra skådespelerskan Virginia Christine, född i Stanton, och som på teve under många år i rollen som Mrs Olson gjorde reklam för ett känt kaffemärke.

Publicerad 2015-09-30

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2015.

Se även:   Water Towers: Iowa > Stanton


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2015

Vattentorn innehåller normalt dricksvatten, men i Texas huvudstad Austin finns sedan 2010 ett vattentorn på 7 500 m³ som innehåller återvunnet vatten och är det första av sju planerade torn. Det återvunna vattnet består av renat avloppsvatten som annars skulle ha runnit ut i den närliggande floden. Detta sekundärvatten kan användas för bevattning, kylning och i industrin.

På torntaket sker insamling av regnvatten, där också 48 solpaneler genererar el. Austin ligger i Texas inland och får under 100 mm regn per år. Det är alltid förnuftigt att hushålla med sina begränsade tillgångar.

Publicerad 2015-03-25

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2015.

Se även:   Water towers: Texas > Austin


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2014

Ketchupeffekt kan det kanske kallas, när bilister stannar till på väg 159 vid staden Collinsville i Illinois i USA, för att fotografera det speciella vattentornet. De är då bara 2 mil öster om floden Mississippi och staden St Louis.

Vattentornet, med volymen 380 m³, stod klart 1949 och är 52 m högt, varav 21 m är flaska. Brooks catsup, catsup är ett annat namn på ketchup, tillverkades här fram till 1960-talet. När tornet riskerade att försvinna, bildades en bevarandeförening, som fick tornet ommålat 1995, samt med det i registret för historiska byggnader i USA. Ett vattentorn med en egen sajt.

Publicerad 2014-08-20

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2014.

Se även:   Water Towers: Illinois > Collinsville


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2013

Ett i högsta grad klassiskt vattenverk och vattentorn byggde Louisville Water Company 1856 nära floden Ohio i staden Louisville i Kentucky i USA. Arkitekt Theodore R. Scowden använde här antikens formspråk i tornets doriska kolonn, omringad av en korintisk portik med tio pelare och där ovanför klassiska statyer.

En tornado 1890 förstörde mycket, men där det mesta dock kunde återställas. Det 56 meter höga vattentornet är ett ståndrör, som hjälpte till att jämna ut trycket vid de kraftiga ångmaskinernas kolvslag. Vattentornet togs ur drift 1909 och är nu givetvis en officiell sevärdhet.

Publicerad 2013-11-06

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2013.

Se även:   Water Towers: Kentucky > Louisville


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2013

Den amerikanska tecknade serien Superman, med undertiteln Man of Steel blev i Sverige känd under namnet Stålmannen, vilket nog kan förklaras med risken vid denna tid för missuppfattning av originalnamnet, men han kunde då också få behålla sitt S på trikåerna.

Stålmannen bor i den fiktiva staden Metropolis, ett namn som också en liten stad vid Ohiofloden nära Mississippi har. Denna USA-stad avbildade därför superhjälten på sitt centrala stålvattentorn. Tornet rostade emellertid och skrotades för några år sedan. Superman har dock återuppstått, nu på ett vattentorn i stadens periferi.

Publicerad 2013-08-28

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2013.

Se även:   Water Towers: Illinois > Metrolpolis


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2013

Vad gör en trakt om man är störst och bäst på persikoodling och grann-staten i stället oberättigat är känd för detta? Man utformar det nya vattentornet som en persika och placerar det invid en trafikerad motorväg. Därför står sedan 1981 ett 20 meter högt persikovattentorn i stål utmed Interstate 85 vid Gaffney i South Carolina i USA.

Det är en saftig persika utan kärna, varur man kan få 3 800 m³ vatten. Vattentornets design av Peter Freudenberg är så uppmärksammat att det nästan är en trafikfara. Det har gett upphov till turism, men också en snarlik, men hälften så stor kopia vid Clanton i Alabama.

Publicerad 2013-03-20

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2013.

Se även:   Water Towers: South Carolina > Gaffney


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2012

Öster om grannuniversitetsstaden Ann Arbor och någon mil väster om bilstaden Detroit i delstaten Michigan i USA ligger staden Ypsilanti, ett namn på en grekisk frihetshjälte på 1800-talet. På den högsta punkten i staden står sedan 1890 ett 46 m högt vattentorn med en reservoar på 950 m³.

Tornet i kalksten, som är ritat av William R. Coats, blev förklarat som en amerikansk vattensevärdhet 1975 och restaurerat 1976. I en omröstning anordnad av en tidskrift blev tornet valt som den mest falliska byggnaden i världen. Frågan är om de har haft kunskap om vattentornen i Gnesta och Södervärn i Malmö.

Publicerad 2012-10-03

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2012.

Se även:   Water Towers: Michigan > Ypsilanti


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2012

I dagens globala elektroniska värld blir det engelska språkets dominans tydlig, och de bokstäver det språket använder typiserande. Det innebär att även närbesläktade språk som svenskan, ibland får lite problem med de bokstäver som engelskan inte har. Å, Ä och Ö blir inte sällan A, A och O, vilket ibland får komiska effekter.

När den lilla svenskstaden Lindstrom i östra Minnesota i USA, Karl-Oskars och Kristinas nya hembygd, fick ett nytt vattentorn, målades det i gult och blått. För att sätta pricken över i, återgav man namnet med det gamla språkets prickar över o:et. Därmed var saken biff.

Publicerad 2012-03-21

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2012.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Lindstrom


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2011

Vad vore brandkåren utan vatten? Begränsad. Brandkåren lever alltså i symbios med vattenverket. När staden Hinesville i delstaten Georgia i USA i början av 1990-talet byggde ett nytt vattentorn rymmande 9 460 m³ vatten, nyttjades inte den nedre delen av tornet.

När staden 10 år senare behövde en brandstation i samma område, insåg man att det skulle bli billigare om denna inrättades i vattentornet. Alltså finns det idag under vattenreservoaren en brandstation i tre våningar, med brandbilar, sovrum och träningsrum. Brandmännen kan då sova lugnt, vetande att vattnet alltid är dem nära.

Publicerad 2011-10-05

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2011.

Se även:   Water Towers: Georgia > Hinesville


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2011

Den största vattenburna sjukdomen i USA drabbade staden Milwaukee 1993, när dricksvattnet där blev kontaminerat av Cryptosporidium och orsakade ett 50-tal dödsfall. Mer positivt var det 1938 när det vid vattenverket byggdes ett vattentorn i art déco, en arkitekturstil, som omhuldades i USA på 1920-30-talen, och är exemplifierad i kända skyskrapor.

Även om vertikaliteten är gemensam, finns det få vattentorn i USA i denna stil. Den oktagonala byggnaden, med en sfäroidisk reservoar på 3 800 m³, har en stenfasad utanpå stålskelettet. Vattenverkskontoret hyser sedan vattentornsdriften upphörde 2001, andra kommunförvaltningar.

Publicerad 2011-02-16

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2011.

Se även:   Water Towers: Wisconsin > Milwaukee


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2010

De flesta stålvattentorn är målade, om inte annat så för att minska korrosionen. När målarpytsen ändå är framme, så får många torn också en tilläggsmålning. I USA är det inte helt ovanligt att namn och emblem för ortens fotbollslag på detta sätt exponeras på vattentornet.

I en förstad till Washington DC, Manassas i Virginia, har man gått ett steg längre. Här har man på tornet angivet att ortens skola, Osbourn High School, år 2006 blev delstatens mästare, men även lagt till siffrorna (14-0) och därmed angett att laget det året vann 14 matcher och förlorade 0 matcher. Man förstår att de är stolta.

Publicerad 2010-10-06

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2010.

Se även:   Water Towers: Virginia > Manassas


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2010

Hur skiljer man ut sig bland många gelikar? Ett sätt är att vara individuell. Något som även kan gälla vattentorn. I USA där det finns väldigt många standardiserade vattentorn, kan individualiseringen åstadkommas genom att måla ortens namn på tornet, med eller utan symbol, och oftast på två sidor för att nå alla vägfarare.

Ett annat sätt att få ett sfäriskt vattentorn att bli personligt, är att måla dit en Smiley. Dilemmat är att denna tanke har infunnit sig på ett trettiotal olika platser i USA. I Ashley i Indiana har deras Smiley därför blivit mer personlig genom att den även har fått en fluga.

Publicerad 2010-02-10

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2010.

Se även:   Water Towers: Indiana > Ashley


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2009

Vattentorn i USA kan i några fall vara det vi kallar ståndrör. Den arkitektoniska gestaltningen är dock normalt så särpräglad att de kan inrangeras i vår serie om vattentorn. The North Point Water Tower i staden Milwaukee i staten Wisconsin i USA är ett sådant vattentorn.

Det är ritat av arkitekt Charles A. Gombert i viktoriansk kalkstensgotik. Tornet på 53 m hyser ett drygt 36 m högt ståndrör med en diameter på 1,2 m. Det stod klart 1874 och togs först ur drift 1963. Vattentornet, som står nära Lake Michigan, har även fungerat som sjömärke. Det är nu ett amerikanskt vattenbyggnadsminnesmärke.

Publicerad 2009-06-10

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2009.

Se även:   Water Towers: Wisconsin > Milwaukee


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2008

Kan man släcka eld med eldvatten? På taket på sprittillverkaren Brown-Formans huvudkontor i staden Louisville i Kentucky i USA står ett vattentorn formad som en bourbonflaska (amerikansk whisky), och med uppgift att vara en vattenreserv vid eventuella bränder.

Stålvattentornets bemålning återspeglar ett av firmans stora varumärken, Old Forester, lanserad redan 1870 och innehållande 43 % brännbar vätska. Det 19 meter höga nitade tornet rymmer 100 % släckvatten till en volym av 100 000 US gallon (378 m³). Under åren har vattentornet skiftat målning, när originalet har ändrat design.

Publicerad 2008-11-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2008.

Se även:   Water Towers: Kentuckey > Louisville


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2008

Vatten är ett viktigt elixir, och något man skall slå vakt om. Detta togs bokstavligt när man byggde ett vattentorn i Washburn Park i Minneapolis i USA. Här ställde man upp åtta vakter (guardians of health) runt hela vattentornet. Permanent. Till yttermera visso satte man även upp åtta örnar att vaka över omgivningen.

Skulpturerna är verk av John K. Daniels, boende i grannskapet liksom Harry Wild Jones, som var arkitekt för det 34 meter höga vattentornet med volymen 5 100 m³. För sin unika design och sina stora skulpturer är tornet sedan 1983 införd i Nationalregistret av Historiska Platser.

Publicerad 2008-04-25

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2008.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Minneapolis


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2007

Venezia, Venice, Venedig är attraktiva namn. Det är många städer som försöker jämföra sig med den gamla stadsstaten. Ett nära exempel är Nordens Venedig. Det är därför inte förvånande att orter tar till renommélån, som Venice i Florida.

De landskapliga förutsättningarna finns här i den vattenrika delstaten, där marken inte höjer sig många meter över havet. Däremot saknas de arkitektoniska likheterna med världsarvsstaden. Det är mer bil än gondol. Det finns dock ett hjärta i staden, målat på det sfäroidiska vattentornet, där det även upplyses att Venice är en stad vid Mexikanska golfen.

Publicerad 2007-03-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2007.

Se även: Water Towers: Florida > Venice


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2005

Vattentorn är stabila byggnader, som står stadigt även när stormen viner som mest, vilket besannades då skribenten 1992 såg en bild i en utländsk kollega till Cirkulation. Bilden var tagen efter orkanen Andrews härjning i södra Florida den 24 augusti 1992 och visade ett intakt vattentorn mitt bland raserade hus och omkullvräkta träd.

Tornet med den ofta förekommande amerikanska ortsnamnsmålningen var bekant, eftersom det hade fotograferats i april samma år, men då omgivet av lummig grönska i ett välmående samhälle. Naturkrafterna må vara starka, men ibland går de bet på vattentornen.

Publicerad 2005-04-27

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2005.

Se även: Water Towers: Florida > Homestead


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2004

Att köra över ett vattentorn är inte en vanlig företeelse. Det är dock möjligt att göra i fem filer och på två våningar i San Francisco, USA. Under hängbron San Francisco – Oakland Bay Bridge, inte att förväxla med Golden Gatebron, står ett mindre vattentorn, väl skyddat från regn. Tidigare gick också järnvägen över tornet, men denna trafik ersattes på 1950-talet av bilar.

Tornet står inte i stadens säkraste kvarter, och absolut inte så säkert som det snarlika vattentornet på den närliggande ön Alcatraz. Överkörning av vattentorn har skribenten annars endast sett utföras av en grävmaskin.

Publicerad 2004-06-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2004.

Se även: Water Towers: California > San Francisco


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2003

Stålprofilleverantörernas önskekund är upplevelsen när man ser vattentornet i Batavia, New York State, USA. På ett för landet sedvanligt sätt har här stål använts som konstruktionsmaterial för vattentorn, även om inte alla stålvattentorn nyttjar stålprofiler för den bärande delen.

Det är ett av stadens två vattentorn, av va-verket officiellt angett som liggande bakom Ponderosa Steak House, som försörjer staden med ett tryck på 27-36 m vp. Staden på ca 16 000 invånare ligger 5 mil öster om Buffalo, och är namngivet efter ett germanskt folk vid Rhendeltat (bataver) i nuvarande Holland.

Publicerad 2003-10-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2003.

Se även: Water Towers: New York > Batavia


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2002

Silicon Valley må var den moderna teknikens Mecka, men människorna där liksom annorstädes har behov av vatten. Vatten levererat med hjälp av gammal beprövad teknik, såsom kommunicerande kärl, vilket på den låglänta marken söder om San Francisco Bay innebär vattentorn.

Ett sådant torn i lokalt anpassad stil finns på Agnews Developmental Center, ett tidigare delstatligt mentalsjukhus i den kaliforniska staden San Jose, Silicon Valleys hjärta. En del av modernitetens apostlar värdesätter dock dessa upprättstående teknikrelikter, eftersom de kan nyttjas inom mobiltelefonin.

Publicerad 2002-10-02

Read the English version

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2002.

Se även: Water Towers: California > San Jose


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2001

Bingo! kanske byggarna ropade, när de fick det sista stålsegmentet på plats på vattentornskonstruktionen i spelstaden Atlantic City. Staden ligger i delstaten New Jersey, 20 mil söder om New York City. Tornets 2 millioner gallon vatten (ca 7 500 m³) når som mest upp till nivån 38 meter över Atlanten. Då står tornfoten på nivån 3 meter, det är inte högt, men så ligger också staden på en strandrevel.

Ståltornet är konstruerat av Elam Associates och är byggt 1998 av Pitts-Des Moines Inc och stod klart för drift 1999. Vattentornet är numera målat som en varmluftsballong med vertikala färgfält och med ett tornskaft målat som en ballongkorg, med aeronauter och allt.

Det var Jeff Elam som föreslog idén och fick konstverket på plats. Fyra manshöjder på tornskaftet är anti-graffiti-skyddat, och det är tur det, för risken av åverkan på tornet vore även i spelstaden Atlantic City en onödig form av gambling.

Publicerad 2001-02-14

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2001.

Se även: Water Towers: New Jersey > Atlantic City


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/1999

Staden Fresno i centrala Californien, centralort i ett genom konstbevattning bördigt jordbruksområde, planerade 1891 att bygga ett vattentorn som inte bara skulle rymma en reservoar för att släcka törst och brand, utan även ett bibliotek för kunskapstörsten. Det 100 fot höga tornet med en reservoar på 250 000 gallon stod klart 1894 och var i drift fram till 1963.

Tornbiblioteket blev dock bara en hägring. Det murade vattentornet är ritat i amerikansk romansk stil av arkitekt George Washington Maher från Chicago.

Ett minnesvärt torn, vilket skyltar informerar om. Inrikesdepartementet i USA har gett tornet en plats i ”National Register of Historic Places”, och amerikanska vattenverksförbundet har gett tornet utmärkelsen ”An American Water Landmark”. Ytterligare en skylt omtalar att byggnaden är tillägnad en vattenverkschef född 1891 med 36 års tjänst.

Publicerad 1999-11-03

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/1999.

Se även: Water Towers: California > Fresno


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/1999

Min serie om vattentorn har hittills rört sig i urban miljö, men någon gång kan det vara intressant att visa ett torn som avviker från detta mönster. Norr om San Simeon, halvvägs mellan Los Angeles och San Francisco på den berömda kustvägen mellan dessa kaliforniska städer, kunde man för några år sedan finna detta lilla rurala vattentorn. Intill den oerhörda vattenmängden i Stilla Oceanen har denna begränsade vattenreservoar säkert fyllt sin funktion för ägaren.

Exakta uppgifter om reservoarvolym eller höjd är inte kända, men de kan inte vara överväldigande. Även om byggmaterialet inte är av den exklusiva sorten kan arkitekten åtminstone stoltsera med att byggnaden har havsutsikt, liksom det överdådiga, söder därom belägna Hearst Castle.

Publicerad 1999-05-05

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/1999.

Se även: Water Towers: California > San Simeon


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/1998

Immigrantlandet USA omtalas ofta som en smältdegel. Det olika kulturerna blandas och ger upphov till en ny – en amerikansk. Trots allt består dock en del av de gamla kulturelementen och medborgarna känner en stolthet över sitt ursprung och sin gamla kultur. Detta måste vara en av anledningarna till att vattentornet i Kingsburg, Californien har det utseende det har.

När stadens polisbilar har en dalahäst, samt texten The Swedish Village på dörrarna, känns det inte onaturligt att stadens vattentorn har formen av en kurbitsmålad kaffekanna. Den rymmer 60 000 US gallon vilket motsvarar 227 m³ eller 1,5 milj kaffekoppar. Tornet är tillverkat 1911 i stålstaden Pittsburgh, Pennsylvania.

Fängslande detaljer vid tornets fot, är förutom den lilla vita byggnaden City Jail, även bronsplattor som omtalar om att utsmyckningen och tornbelysningen skett till minne för några nära och kära. Vem som har bekostat det hela berättar också de gjutna bokstäverna, vi är trots allt i donatorernas USA.

Publicerad 1998-08-19

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/1998.

Se även: Water Towers: California > Kingsburg


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/1998

Ett USA-vattentorn. Det råder det ingen tvekan om. Om man kör U.S. Route 1 söderut genom Florida, så möts man av denna syn, när man kör in i City of Cocoa. Då är man för övrigt inte långt från Cape Canaveral.

Stålvattentorn är vanliga i Förenta Staterna, här i form av pelarsfäroid. Vanligt är även att stadens namn eller sigill är målat på reservoaren. Vattentornet i City of Cocoa har en målning som ingen patriot kan klaga på.

Publicerad 1998-03-18

Publicerad 1998-03-18

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/1998.

Se även: Water Towers: Florida > Cocoa