Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 83 (1996-04-22).

Förslagsverksamheten på VA-verket


Carina Jönsson lyssnar på röret som hålles av fr v: Jan Bengtsson,
Jan Andersson, Anders Lydow, Bengt Lindgren och Ulf Jensen.

Bengt Lindgren, Ulf Jensen, Jan Svensson, Nils Andersson, Anders Lydow, Jan Andersson och Stiegert Fredriksson har blivit belönade med 8.400 kr för deras gemensamma förslag: Instrument för läcksökning.

Bengt, Ulf, Jan, Nils, Anders, Jan och Stiegert: I flera år har det funnits förfrågningar efter en lätthanterad läcksökare, typ telefonlur. Dessa lurar, i den tidiga utformningen väl lämpade till läcklyssning, går inte att uppbringa i­dag.

Ett förslag på läcksökningshjälpmedel har nu tagits fram i första hand i syfte att ersätta den gamla tele­fonluren. Instrumentet är tänkt att användas vid olika sökningar, främst i samband med servisproblem och löpande mätarbyten.

I jämförelse med den tidigare telefonluren, med membran, bedömes ljudupptagningen vara väl så bra med den här modellen. Sökaren har utformats för lätthanterlighet och praktisk läcksökning. För olika söknings­behov är det tänkbart att detaljförändra utformningen. Skiftande frekvensupptagning på­verkas av konvolym, hålstorlek och av stångens längd och grovlek. För samstämmiga vibrationer och mindre förluster har materialet i sökaren valts likvärdigt med ventilstång och avstämningsnyckel.

Läckbrus kan ha väldigt skiftande frekvens. Vid servisläckor, ofta med inte alltför låga frekvenser, tycks detta instrument vara passande.

Ljudprincip: Läckbrus orsakar vibrationer i ledning för vidare befordran till anordningar, ventnycklar och invändiga installationer. Vibrationer transporteras vidare upp i sökarens stålstång och slutligen till den koniska behållaren, där snabba lufttrycksvariationer leder till ljudbildningen.

Kostnaden att tillverka detta instrument är marginell i jämförelse med den nytta som erhålles. Jämförbara instrument med liknande användningsområde ligger i en helt annan prisklass.