Gästrikland
Hälsingland
Medelpad

Ångermanland
Härjedalen
Jämtland

Västerbotten
Norrbotten
Lappland

Gästrikland

Gävle, Bomhus

N 60.67265 – E 17.2195

Reservoarvolym: 8 000 m³
HVY över mark: 18 m
Färdigt år: 1952
Projektör: Byggnadskontoret
Entreprenör: Kasper Höglund


Gävle, Hille, Tornvägen

N 60.7267 – E 17.1730

Reservoarvolym: 8 000 m³
HVY över mark: 18 m
Färdigt år: 1952
Projektör: Byggnadskontoret
Entreprenör: Kasper Höglund


Gävle, Sätra

N 60.6925 – E 17.0924


Gävle, Valbo, Tallåsen

N 60.6365 – E 16.9889

Reservoarvolym: 830 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1957
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet


Gävle, Hagaström, Hagaströmsvägen

N 60.6691 – E 17.0461


Gävle, Hemlingbyberget

N 60.6499 – E 17.1694


Gävle, Gävle Broväg

N 60.6491 – E 17.1220


Gävle, Lokstallet (Järnvägsmuseet)

N 60.6640 – E 17.1733


Gävle, Forsbacka, Bergsgatan

N 60.6165 – E 16.8955

Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 26 m
Färdigt år: 1953
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Armerad Betong


Gävle, Forsbacka, Stentorpsvägen (industry)

N 60.6137 – E 16.9060


Gävle, Bergby, Vijvägen

N 60.9373 – E 17.0351

Reservoarvolym: 440 m³
HVY över mark: 22 m
Färdigt år: 1961
Projektör: Oskar Warberg
Entreprenör: AB Konstruktör


Gävle, Hedesunda, Åsvägen

N 60.3976 – E 17.0059

Reservoarvolym: 500 m³
HVY över mark: 32 m
Färdigt år: 1964
Projektör: Norrländska Konstruktionsbyrån, Sundsvall
Entreprenör: Tekniska Byggnadsbyrån


Gävle, Norrsundet, Fabriksvägen

N 60.9372 – E 17.1371

Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 20 m
Färdigt år: 1952
Projektör: AIB
Entreprenör: Svenska Väg AB


Hofors, Tornvägen

N 60.5528 – E 16.2845


Ockelbo, Rävbacksvägen

N 60.8797 – E 16.7094


Ockelbo, Norra stambanan (railway – demolished)

N 60.8934 – E 16.7220


Ockelbo, Jädraås, Tallås-Jädraås järnväg (TJJ – del av DONJ) (railway)

N 60.8409 – E 16.4711

Anslag på vattentornet

Jädraås vattentorn 1913

År 1913 brann den nya verkstaden ner till grunden, bara två år gammal. Som en direkt följd av vattenbristen vid branden påbörjades genast bygget av detta imponerade vattentorn. Det dimensionerades för betydligt större kvantiteter än vad tankningen av loken erfordrade.

Det ska därför snarare ses som ett reguljärt vattentorn varifrån vattenledningar utgick till byggnader och brandposter. Till bygget köptes minst 9 330 slaggtegel och till murningen beställdes en hel vagn med kalk!

Dessa tunga slaggtegel lastades om i Ockelbo för 1 öre per sten och omlastningen av den hela vagnslasten kalk kostade bara 3 kronor.

Tanken ligger på 14,2 meters höjd över spåret och rymmer 72 kubikmeter. Den totala pumphöjden var 27,2 meter och vattnet pumpades upp från dammen vid hyttan.

Ledningen var 400 meter lång och till detta fanns en centrifugal-pump, vars kapacitet var 500 liter i minuten. Någon tankning av lok har inte skett på länge vid tornet utan DONJs lok tankades istället vid den stora kolbrygga som fram till sextiotalet fanns vid infarten från Linghed.

Tanken i vattentornet har inte använts sedan banan lades ner och pumparrangemanget slopades en bit in på 1970-talet.

Efter ångloksepoken fanns högst upp en radiomast för radiodirigering av trafiken och det var också då den invändiga spiraltrappan sattes in. Tidigare fanns bara inmurade stegjärn i hörnen, vilket knappast är något för den som lider av svindel.

Notera även vindflöjeln med sitt sirliga ångtåg. Denna är givetvis gjord av järnvägens personal och torde även ha suttit på det tidigare vattentornet. Under tiden med radiomast var flöjeln nedtagen.

Den var dock undanlagd i säkert förvar av järnvägspersonalen, varför den snabbt kunde återbördas till sin plats sedan masten tagits ned.


Sandviken, Björnhagsparken

N 60.6150 – E 16.7613


Sandviken, Barrsätra

N 60.6153 – E 16.7506


Sandviken, Stationsgatan (railway)

N 60.6140 – E 16.7727


Sandviken, Gysinge, Sala-Gysinge-Gävle järnväg (SGGJ) (railway – demolished)


Sandviken, Hammarby, Petres väg

N 60.5422 – E 16.5641

Reservoarvolym: 250 m³
HVY över mark: 27 m
Färdigt år: 1959
Arkitekt: Ralph Erskine och Sören Wimmerström
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Söderman & Söner

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Sandviken, Kungsgården, Ovansjövägen

N 60.6043 – E 16.5951


Sandviken, Storvik, Stationen, Marinavägen (railway)

N 60.5817 – E 16.5378


Sandviken, Järbo, Allmogevägen

N 60.7211 – E 16.5871


Sandviken, Årsunda, Tornstigen

N 60.5078 – E 16.7330


Sandviken, Österfärnebo, Lingonguppet

N 60.3033 – E 16.8000


Sandviken, Sandvik AB (industry)

N 60.6144 – E 16.7998

Hälsingland

Bollnäs, Arbrå, Orrberget

N 61.4879 – E 16.3609


Bollnäs, Arbrå, Norra Stambanan (railway – demolished)

N 61.4729 – E 16.3792


Bollnäs, Tornvägen

N 61.3629 – E 16.4115


Bollnäs, Norra Stambanan (railway – demolished)


Bollnäs, Lokstallsområdet (railway – demolished)

N 61.3541 – E 16.3994


Bollnäs, Lokstallsområdet (railway)

N 61.3528 – E 16.3970


Hudiksvall, Delsbo, Kalvstigen

N 61.7943 – E 16.5503

Reservoarvolym: 325 m³
HVY över mark: 25 m
Färdigt år: 1962
Projektör: Norrländska Konstruktionsbyrån
Entreprenör: AB Konstruktör


Hudiksvall, Delsbo, Bondebo

N 61.8311 – E 16.5662


Hudiksvall, Enånger, Ostkustbanan (railway – demolished)


Hudiksvall, Fredriksfors, Statsbanan Ljusdal-Hudiksvall (railway – demolished)

N 61.7860 – E 16.6157


Hudiksvall, Iggesund, Forsavägen

Reservoarvolym: 1 500 m³
HVY över mark: 27 m
Färdigt år: 1965
Projektör: VBB
Entreprenör: Bygg-Paul


Hudiksvall, Galgberget

N 61.7364 – E 17.1190

Markreservoaren ovan är tagen ur drift, men är över­byggd av ut­sikts­tornet till höger. Hudiksvalls första vatten­ledning tillkom 1903-1906.


Hudiksvall, Jakobsdal

N 61.7281 – E 17.0847


Hudiksvall, Njutånger, Brättingsvägen

N 61.6196- E 17.0563


Hudiksvall, Näsviken


Hudiksvall, Sörforsa, Fredriksbergsvägen

N 61.7155 – E 16.9659

Byggt år: 1927
Arkitekt: Cyrillus Johansson


Härjedalen, Ytterhogdal, Framnäsvägen

N 62.1698 – E 14.9463


Ljusdal, Färila, Kilbovägen

N 61.7994- E 15.8582

Reservoarvolym: 150 m³
HVY över mark: 21 m
Färdigt år: 1955
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Armerad Betong


Ljusdal, Färila, Rosbacken Hyttebovägen

N 61.7956- E 15.8138


Ljusdal, Järvsö, Bergwallsvägen (earth reservoir)

N 61.7159 – E 16.1598


Ljusdal, Torngatan (old tower)

N 61.8335 – E 16.0880

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Ljusdal, Furugatan (new towers)

N 61.8283 – E 16.1356             N 61.8281 – E 16.1355


Nordanstig, Harmånger, Ostkustbanan (railway – demolished)


Ovanåker, Edsbyn, Hembygdsgatan

61.3747 – 15.8236


Ovanåker, Alfta

61.3396 – 16.0841


Ovanåker, Voxna, Dala-Hälsinglands järnväg (DHdJ) (railway – demolished)


Söderhamn, Västra berget (earth reservoir)

N 61.2991- E 17.0444


Söderhamn, Åsberget

N 61.3135 – E 17.0584


Söderhamn, Holmsveden, Stationen (railway)

N 61.1202 – E 16.7187

Medelpad

Sundsvall, Svartvik, Hyvelvägen (industry)

N 63.3175 – E 17.3715

Litteratur:
Anders Stjernberg: “Svartviks industriområde, Nolby 7:133, Njurunda församling. Restaurering av vattentorn, verkstad samt förrådsbyggnad 1992-1993.” Sundsvalls museum/Enheten för kulturmiljövård. Rapport A 1994:I.

Vattentornet i trä tillkom före 1862, en datering som är säker då det i museets ägo finns en signerad målning utförd från tornet detta år. Det uppfördes för att underlätta hanteringen av tvättningen av det sågade virket, som flottats ned efter Ljungan från vattensågen i Matfors. När ångsågarna byggdes under 1870-talet ändrades vattentornets funktion. Troligen blev dess viktigaste uppgift att vara brandtorn då virkesupplagen växte och i sig innebar stora ekonomiska värden. Det kom också att fungera som badhus då det i bottenvåningen mycket länge fanns två badrum med träkar, som fick användas av alla anställda på sågverket.

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Sundsvall, Alnön, Tornvägen

N 62.4348 – E 17.4205

Reservoarvolym: 450 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1965
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Svenska väg AB


Sundsvall, Bosvedjan, Tornfalksvägen

N 62.4249 – E 17.3287


Sundsvall, Kvissleby, Toppstigen

N 62.3015 – E 17.3711

Ångermanland

Härnösand, Fyrvägen

N 62.6490 – E 17.8920

Reservoarvolym: 635 m³
HVY över mark: 27 m
Färdigt år: 1964
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: SIAB


Kramfors, Nordingrå

N 63.9316 – E 18.2849


Kramfors, Väja, Härnösand-Sollefteå järnväg (HdSJ) (railway – demolished)


Nordmaling, Bergsgatan

N 63.5742 – E 19.4969


Nordmaling, Rundvik, Snickarvägen

N 63.5404 – E 19.4299

Reservoarvolym: 300 m³
HVY över mark: 17 m
Färdigt år: 1959
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Nils Erik Eriksson, Nordmaling


Sollefteå, Långsele, Vattentornsvägen

N 63.1732 – E 17.0518


Sollefteå, Långsele, Lokstallet (railway)

N 63.1775 – E 17.0705


Strömsund, Backe, Gamla vägen

N 63.8095 – E 16.4130

Reservoarvolym: 450 m³
HVY över mark: 40 m
Färdigt år: 1963
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Joel Fjällström, Sollefteå


Strömsund, Hoting, Tornvägen

N 63.9194 – E 16.3455


Strömsund, Rossön, statsbanan Forsmo-Hoting (railway)


Örnsköldsvik, Gene, Utsiktsvägen

N 63.2595 – E 18.6927

Reservoarvolym: 1 100 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1955
Arkitekt: Orrje & Co
Entreprenör: Elgström & Co, Härnösand


Örnsköldsvik, Husum

N 63.3430 – E 19.1474


Örnsköldsvik, Köpmanholmen

N 63.1598 – E 18.5683


Örnsköldsvik, Långviksmon, Ripstigen

N 63.6326 – E 18.7004


Örnsköldsvik, Mellansel, Lokstallet (railway)

N 63.4273 – E 18.2969


Örnsköldsvik, Skorped, Stambanan genom övre Norrland (railway – demolished)


Örnsköldsvik, Fröjastigen

N 63.2958 – E 18.7292

Reservoarvolym: 600 m³
HVY över mark: 32 m
Färdigt år: 1951
Projektör: VBB
Entreprenör: Christiani & Nielsen


Örnsköldsvik, Statsbanan Mellansel-Örnsköldsvik (railway – demolished)

Härjedalen

Härjedalen, Sveg, Inlandsbanan (railway)

N 62.0373 – E 14.3512


Härjedalen, Kropptjärn, Orsa-Härjedalens järnväg (OHJ) (railway)

N 61.8855 – E 14.5632

Jämtland

Berg, Hackås, Näsvägen

N 62.9402 – E 14.5172


Berg, Nederhögen, Inlandsbanan (railway)

N 62.4117 – E 14.4265


Bräcke, Norra Stambanan (NSb) (railway – demolished)


Bräcke, Kälarne

N 62.9789 – E 16.0703


Krokom, Lyckes väg

N 63.3320- E 14.4552


Krokom, Trångsviken, Norrländska tvärbanan Bräcke-Storlien (railway)

N 63.3312 – E 14.0148

Information på vattentornet

Reservoarvolym: 20 m³
Tornet är flyttat från en plats 100 m väster om stationshuset.


Strömsund, Hammerdal, Häradsvägen

N 63.5791 – E 15.3590


Strömsund, Flåsjön, Inlandsbanan (railway)

N 64.0068 – E 15.8926


Östersund, Brunflo, Inlandsbanan (railway – demolished)


Östersund, Gulåtjärn, Inlandsbanan (railway)

N 63.4910 – E 14.8932


Östersund, Bangården (railway)

N 63.1643 – E 14.6451

Västerbotten

Nordmaling, Hörnsjö, Stambanan genom övre Norrland (railway – demolished)


Norsjö, Bastuträsk, Stambanan genom övre Norrland (railway)

N 64.7909 – E 20.0413


Norsjö, Bågvägen

N 69.9171 – E 19.4855


Robertsfors, Stantorsgatan

N 64.1894 – E 20.8723


Robertsfors, Ånäset, Tornvägen

N 64.2788 – E 21.0536


Skellefteå, Jörn, Nybrogatan, Stambanan genom övre Norrland (railway)

N 65.0569 – E 20.0322


Skellefteå, Klutmark, Bastuträsk-Skellefteå-Skelleftehamn (railway)


Skellefteå, Lövånger, Platsvägen

N 64.3684 – E 21.3084


Skellefteå, Myrheden, Stambanan genom övre Norrland (railway – demolished)


Skellefteå, Bastuträsk-Skellefteå-Skelleftehamn (railway – demolished)


Skellefteå, Skelleftehamn, Svangatan

N 64.6964 – E 21.2103


Skellefteå, Skelleftehamn, Hamnberget

N 64.6809 – E 21.2350


Skellefteå, Skelleftehamn, Lokstallet (railway)

N 64.6857 – E 21.2354


Skellefteå, Ursviken, Ankarvägen

N 64.7078 – E 21.1883


Skellefteå, Boliden


Skellefteå, Yttersjön, Stambanan genom övre Norrland (railway – demolished)


Umeå, Marieberg, Tornsvalevägen

N 63.8409 – E 20.3266

Reservoarvolym: 2 500 m3
HVY över mark: 33 m
Färdigt år: 1966
Projektör: VBB
Entreprenör: Samuelsson & Bonnier

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Umeå, Teg

N 63.8165 – E 20.2334


Umeå, Holmsund, Parkvägen

N 63.7087 – E 20.3746

Reservoarvolym: 300 m³
HVY över mark: 25 m
Färdigt år: 1952
Projektör: VBB
Entreprenör: Bäckström & Strömberg, Lycksele


Umeå, Obbola, Tornvägen

N 63.7060 – E 20.3226


Umeå, Sävar

N 63.9057 – E 20.5237


Umeå, Hörnefors, Hantverkargatan

N 63.6315 – E 19.9076

Reservoarvolym: 400 m³
HVY över mark: 26 m
Färdigt år: 1958
Arkitekt: Orrje & Co
Entreprenör: Bäckström & Strömberg, Lycksele


Umeå, Botsmark


Vindeln, Hällnäs, Parkvägen, Sanatoriet (hospital)

N 64.3174 – E 19.6338


Vindeln, Stambanan genom övre Norrland (railway – demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAE02519
Vindeln 1940. Bilden är upprätad och beskuren.
© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAE02518
Vindeln 1940.

Norrbotten

Boden, Gunnarsbyn

N 66.0814 – E 21.7971


Boden, Sävastberget

N 65.7615 – E 21.7770


Boden, Unbyn

N 65.7191 – E 21.7300


Boden (railway – demolished)


Boden, Sandträsk (railway – demolished)


Boden, Holmfors (railway – demolished)


Haparanda


Haparanda, Köpmansgatan

N 65.8355 – E 24.1323

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Haparanda, Grankullen

N 65.8253 – E 24.1278


Haparanda, Lappträsk, Haparandabanan (railway)

N 66.0316 – E 23.5082


Haparanda, Nikkala, Hamnvägen


Kalix, Stigmansgatan (earth reservoir)

N 65.8591- E 23.1538


Kalix, Stigmansgatan

N 65.8596- E 23.1534


Kalix, Karlsborg, Tornstigen

N 65.8022- E 23.2886

Reservoarvolym: 350 m³
HVY över mark: 14 m
Färdigt år: 1952
Arkitekt: Orrje & Co
Entreprenör: Kasper Höglund


Kalix, Morjärv, Backgatan

N 66.0668- E 22.6982

Reservoarvolym: 150 m³
HVY över mark: 18 m
Färdigt år: 1956
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Contraktor


Kalix, Töre

N 65.9127- E 22.6611

Reservoarvolym: 600 m³
HVY över mark: 22 m
Färdigt år: 1967
Arkitekt: Orrje & Co
Entreprenör: S A Englund AB, Kalix


Kalix, Töre (earth reservoir)

N 65.9125- E 22.6610


Kalix, Vitvattnet (railway – demolished)


Luleå, Bergnäset

N 65.5687 – E 22.1177

Reservoarvolym: 500 m³
HVY över mark: 25 m
Färdigt år: 1959
Projektör: VBB
Entreprenör: Norrbottens Entreprenad

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Luleå, Gammelstaden (demolished)

Reservoarvolym: 500 m³
HVY över mark: 36 m
Färdigt år: 1964
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Norrbottenbyggen
Behållaren av stål och under byggnaden av betong
(Tornet är numera rivet)


Luleå, Klintbacken

N 65.6064 – E 22.1456


Luleå, Svartö (earth reservoir)

N 65.5739 – E 22.1809


Luleå, Råneå

N 65.8617- E 22.2928

Reservoarvolym: 50 m³
HVY över mark: 27 m
Färdigt år: 1955
Arkitekt: VBB
Entreprenör: Elgström & Co, Härnösand


Luleå, Teknikens Hus


Pajala, Genvägen

N 67.2201 – E 23.3387

Reservoarvolym: 650 m³
HVY över mark: 12 m
Färdigt år: 1961
Arkitekt: VBB
Entreprenör: Egen regi


Piteå, Munksund, Borevägen

N 65.2917 – E 21.4968

Reservoarvolym: 400 m³ tilbyggnad 2 500 m³
HVY över mark: 25 m
Färdigt år: 1955 tillbyggnad 1966
Projektör: VBB
Entreprenör: Norrbottens Cementgjuteriet, tillbyggnad Vägförbättringar

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Piteå, Rågrindsvägen

N 65.3287 – E 21.4265


Piteå, Grisberget (earth reservoir)

N 65.3336 – E 21.4587


Piteå, Furunäset (earth reservoir)

N 65.2989 – E 21.4961


Piteå (railway – demolished)


Älvsbyn, Stambanan genom övre Norrland (railway)

N 65.6778 – E 20.9940


Älvsbyn

N 65.6733 – E 21.0195


Övertorneå, Hedenäset

N 66.2356 – E 23.6610

Reservoarvolym: 250 m³
HVY över mark: 34 m
Färdigt år: 1966
Arkitekt: Norrb. kommun Arkitekt och Byggnadskontor, Luleå
Entreprenör: Sv Stenbeläggningar, Piteå

Lappland

Arvidsjaur, Lillberget (earth reservoir)

N 65.5815 – E 19.1696


Gällivare, Lokstallet (railway)

N 67.1378 – E 20.6420


Jokkmokk, Skansvägen

N 65.6108 – E 19.8087


Kiruna, Hermelinsgatan

N 67.8572 – E 20.2339


Kiruna, Krokvik (railway – demolished)


Kiruna, Kaisepakte (railway – demolished)


Lycksele, Åkerbacken

N 64.5907 – E 18.6754

Reservoarvolym: 600 m³
HVY över mark: 19 m
Färdigt år: 1951
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Elgström & Co, Härnösand
Ombyggt till bostad.


Lycksele, Furuvik, Barrvägen

N 64.5820 – E 18.7114

Reservoarvolym: 190 m³
HVY över mark: 13 m
Färdigt år: 1955
Arkitekt: VBB
Entreprenör: Vägförbättringar


Lycksele, Norrmalm

N 64.6063 – E 18.7152


Sorsele, Blattniksele, Järnvägen (railway)

N 65.3450 – E 17.5890


Sorsele, Östanåvägen

N 65.5305 – E 17.5346


Storuman, Inlandsbanan (railway)

N 65.0989 – E 17.1138


Vilhelmina, Järnvägsgatan (railway)

N 64.6195 – E 16.6573


Vilhelmina, Bassängstigen

N 64.6396 – E 16.6442


Vilhelmina, Meselefors, Inlandsbanan (railway)

N 64.4406 – E 16.8149