Originalpublicering 2005-12-06

Eber Ohlsson


Vombs vattenverk hade en entresolvåning i maskinhuset. Det var en mellanvåning av balkongkaraktär, där man från balkongen både kunde överblicka maskinhallen och gå in till de dåvarande kontorsrummen. Dessa rums vägg mot balkongen var glasade i den övre delen.

För att nå balkongen fick man ta en trappa och denna var också den enda förbindelsen med nedervåningen. I entresolvåningens första rum, närmast trappan, satt förste maskinmästaren, i det andra rummet andre maskinmästaren och i det tredje maskinisterna.

Det innebar att andre maskinmästaren eller maskinisterna måste gå förbi förste maskinmästarens rum om de ville gå ner i maskinhallen eller lämna huset. Det innebar att de underlydande endast lämnade sina rum om de hade giltiga skäl — om förste maskinmästaren satt i sitt rum.

Nu hände det sig på 1950-talet att dåvarande andre maskinmästaren Bror Svärd skulle lämna maskinbyggnaden, men kanske inte hade riktigt giltiga skäl att lämna sitt rum. Därför öppnade han försiktigt sin dörr och kröp mot trappan under förste maskinmästarens glasade vägg.

Dessvärre för Bror Svärd, så råkade förste maskinmästaren Carl Nilsson just då öppna sin dörr, och fann sin andre maskinmästare krypande på balkongen. Vad som då sades har skribenten ingen kunskap om, men det har sina risker att krypa för överordnade.

Vombverket 24/11 1952, vy från maskinhallen mot entresolvåningen.
Vombverket 21/1 1955, vy från entresolvåningen mot maskinhallen.