Publicerad i Vattenstänk nr 158 (Personalblad för VA-verket 1999-10-07)

av Mattias Leijon

Foto: Eber Ohlsson 1999-09-29

Jag heter Mattias Leijon och är en snart 24-årig kille, född i Helsingborg och uppvuxen i Helsingborg och Båstad. Jag studerar till civilingenjör i Samhälls­bygg­nadsteknik vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot Teknisk Miljövård. Jag har studerat tre år på LTU, haft ett års studieuppehåll för militärtjänstgöring vid flottan i Karlskrona samt studerat utomlands ett år.

På gymnasiet gick jag treårig Teknisk linje, inriktning Bygg. Jag läste de första två åren på Osbecksgymnasiet i Laholm och det tredje året på Tycho Braheskolan i Helsingborg. Efter gymnasiet medförde mitt stora intresse för miljö att jag valde att flytta ända upp till Luleå för vidare studier. Den inriktning som jag har på mina studier, Teknisk Miljövård, är unik och finns bara på LTU. Den innebär att jag fördjupar mig inom ämnesområdena dricksvatten-, avloppsvatten- och avfallshantering, markvård, luftvård samt miljökonse­kvens­be­skrivningar. Den innehåller även 120 dagars sammanhängande praktik, vilket också är unikt för LTU. Min praktik genomför jag nu här hos ER på VA-verket.

Mitt fjärde läsår genomförde jag som utbytesstudent vid Danmarks Tekniska Universitet i Lyngby, ungefär en mil nordväst om Köpenhamn. Utbildningen på DTU bedrevs främst på engelska men även på danska, även för en skåning kan danskan bli väl grötig ty det finns ju många olika dialekter också i Danmark. Året i Danmark var väldigt givande för mig. Jag fick många positiva erfarenheter eftersom jag hade förmånen att få uppleva ett nytt land och en ny kultur samt möta många nya människor.

Under läsåret på DTU fördjupade jag mig främst i kurser inom min inriktning, jag läste bl.a. om jord- och grundvattenförorening, dricksvattenhantering, alternativ avloppsvattenhantering samt upplagsteknik. Bland annat deltog jag i ett projekt som syftar till att lösa problemen med avloppsvattenhanteringen på Christiansø, en liten ö norr om Bornholm. Ett mycket intressant och klurigt projekt p.g.a. de geologiska förutsättningarna på ön. Ett projekt som jag fått stipendie ur Civil­ingen­jörsFörbundets Miljöfond för. Vidare genomförde jag och två studiekamrater en livscykelanalys på dricksvattenfram­ställ­ning, en mycket svår men intressant uppgift.

Under studietiden engagerade jag mig en hel del i olika sporter och föreningar. Jag provade bl.a. på att klättra och åka skidor i våra nordliga toppar. Jag var med i en filmförening som gav möjlighet att titta på film 2 gånger i veckan, en mycket trevlig och avkopplande sysselsättning att ha vid sidan om studierna.

Utöver arbetet tillbringar jag en hel del tid med familjen och vännerna. Min närmaste familj består av min flickvän Anna som studerar till en ekonomie magisterexamen vid Lunds Universitet. Jag tycker om att idrotta, jag älskar utmaningar och äventyr. Jag har bl.a. åkt Vasaloppet två gånger, sprungit Lidingöloppet och varit på Späck­huggarsafari i Tysfjorden utanför Nordnorges kust. Nästa sommar är jag en av de lyckliga som skall springa Broloppet. För övrigt tycker jag om att resa, läsa, gå på teater, konstutställningar m.m. och är dessutom mycket intresserad av matlagning och historia.

Jag har precis påbörjat min praktik och ser fram emot en intressant och lärorik tid här på VA-verket.


Mattias Leijon blev den 1 november 2023 VD för Sydvatten. Han var dessförinnan VD på Laholmsbuktens VA AB (LBVA), som ansvarar för VA-verksamheten i Halmstads och Laholms kommuner.