Originalpublicering 2006-04-24.

av Eber Ohlsson


Det jubilerande PV13 i rural miljö.

105 år
105 år och fortfarande lika frisk, är ett omdöme som många skulle vara tacksamma för. Frågan är om det är någon Malmöbo, som när de öppnar vattenkranen sänder en tacksamhetstanke till den friska 105-åringen. Det handlar alltså om Grevie grundvattentäkt, som togs i drift den 15 april 1901, och som tar sitt vatten från Alnarpsströmmen, en vattentäkt på 70-80 meters djup.

Artesisk
Från början var vattentäkten artesisk, vilket betyder att det fanns ett betydande vattentryck i täkten pga ett tätande lerskikt. När detta lerskikt punkterades, steg vattnet över markytan, och kunde ledas med självtryck till Bulltoftaverket. När fler borror slogs och mer vatten togs ur täkten, minskade trycket och vattnet fick börja pumpas upp.

Kapacitet
VA-verket har under årens lopp slagit många borror, med varierande resultat. Det är inte alltid som de har hamnat där flödet har varit bäst eller där bäst material funnits i det vattenförande lagret. Några borror har haft god kapacitet i början, men där kapaciteten senare har minskat. Det gäller att balansera uttaget, så att borran inte drar sand.

80-åring
En borra som har klarat åren mycket bra är PV (pumpverk) 13, som 80-årsjubilerar i år. Den 12 maj 1926 startade brunns­borrningen. När detta arbete var klart, kunde produktionen i borran börja på hösten samma år. En produktion som har varit mycket givande, och som mest varit uppe i mer än 900 000 m³/år, och som än idag ger 18,5 l/s. Skälet är troligen att borran står i en grövre gruslins, och den därför kan kör­as hårdare utan att dra sand. Det går dock inte att öka kapaciteten mer, för då börjar även denna borra få problem med sand. Enligt en expert på SWECO är PV13 med största sannolikhet Sveriges äldsta grundvattenborra i kommersiell drift, i en vattentäkt som är Sveriges äldsta och mest kompletta brunnsfält.

Borrningsprotokoll
I borrningsprotokollet från 1926 finner vi att brunnsborrarna Blomberg och Lindström borrade ner till 71 m under mark­nivån. I protokollet finner man även olika lerarter på 5-25 meters djup, därefter kommer sand och grövre sand för att den sista metern bestå av grovt grus och sten, såsom var förväntat med hänsyn till dess kapacitet.

40 000 000 000 liter
Det är mycket vatten som PV13 har levererat under de 80 åren. Beräkningar visar på att det är mer än 40 miljoner m³, vilket blir 40 000 000 000 liter. Om detta vatten tappades på vanliga läskedrycksflaskor skulle antalet bli ca 120 000 000 000 st. Ställs dessa flaskor bredvid varandra vid ekvatorn, en i och för sig meningslös handling, skulle det till sist bli nästan 200 varv.

Guldstjärna
Pumpverk 13 har uppnått en aktningsvärd ålder och har gjort en hedersvärd gärning under dessa år. Det vore inte fel om pumpverket, när det jubilerar den 1 oktober, får en guldstjärna eller plakett på fasaden.